Англійський алфавіт | алфавіт англійської мови і писанні букви

Англійський алфавіт (English Alphabet). Літери англійського алфавіту

Англійський алфавіт | Алфавіт англійської мови і писанні букви

Англійський алфавіт складається з 26 літер, з них 5 – голосні (a, e, i, o, u, також функції голосних іноді виконують літери y та w) і 21 приголосна.

Заголовна літера Рядкова літера Вимова
A a [ ei ]
B b [ bi: ]
C c [ si: ]
D d [ di: ]
E e [ i: ]
F f [ ef ]
G g [ ʤi: ]
H h [ eitʃ ]
I i [ ai ]
J j [ ʤei ]
K k [ kei ]
L l [ el ]
M m [ em ]
N n [ en ]
O o [ ou ]
P p [ pi: ]
Q q [ kju: ]
R r [ a:(r) ]
S s [ es ]
T t [ ti: ]
U u [ ju: ]
V v [ vi: ]
W w [ dʌblju ]
X x [ eks ]
Y y [ wai ]
Z z [ zed ]

Примітки

Буква Z, z вимовляється як [ 'zed ] в британській англійській, і як [ 'zi: ] — в американській.

Буква H, h вимовляється як [ 'heitʃ ] в Ірландії і часто в Австралії.

Прописні букви англійського алфавіту

Пісні для запам'ятовування англійського алфавіту

ABC song для вивчення англійської абетки (американська англійська)

Класична дитяча пісенька, в якій співаються букви англійського алфавіту. Подібну пісню зазвичай називають «ABC song» (одна з назв алфавіту англійською мовою — ABC), і існує безліч різних її виконань (в одних темп повільніше, в інших швидше; у деяких використовуються голоси дорослих, в інших — дитячі голоси; і т. д.).

Слова цієї пісні для вивчення англійського алфавіту

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now you know your ABC

Next time won't you sing with me

Англійський алфавіт докладно для початківців | Англійська мова

Перше, що потрібно вивчити того, хто мріє опанувати англійською, — це, звичайно, англійський алфавіт. Про нього і поговоримо. Так як багато інформації, я розбила її на розділи.

Зміст статті Англійський алфавіт.

 • Літери англійського алфавіту
 • Англійський алфавіт літери.
 • Прописи англійського алфавіту.
 • Англійський алфавіт з транскрипцією та вимовою
 • Голосні англійського алфавіту.
 • Приголосні англійського алфавіту.
 • Історія англійського алфавіту.

Літери англійського алфавіту

Сучасний англійський алфавіт має 26 букв (по-англійськи букви називають letters або characters – chars для стислості). Кожна буква може бути малою (uppercase / large) і малої (lowercase / small). Основою для англійського алфавіту стали латинські літери.

Точна форма друкованих літер залежить від шрифту.

Накреслення літер англійського алфавіту.

Червоним я виділила голосні, синім – приголосні.

Звучання букв англійського алфавіту відрізняється в різних варіантах. Так остання буква Z в англійському варіанті вимови звучить [зед] / [zed], а в американському – [зв] / [zı:]. Британці вимовляють “zed”, тому що дана літера походить від грецької літери “Zeta”, яка перейшла в старофранцузьку як “zede”, звідки перекочувала в англійський алфавіт в 15-м столітті як “zed”.

Американці вимовляють букву “z” як [zı:] за аналогією з назвою інших букв: [bı:], [sı:], D [dı:] та ін. Вперше американську вимову букви “z” як [zı:] було запротокольовано в Lye’s New Spelling Book в 1677 р. Дане рішення довго оскаржувалось, але було повністю прийняти в 1827 після публікацій Вебстера.

Сьогодні більшість з тих, хто вивчає англійську абетку, також називають цю букву [zı:]. Швидше за все дана тенденція пояснюється тим, що в більшості пісеньок про алфавіт співається саме [zı:], так як для даного варіанту вимови легше підібрати риму.

 • [zı:] — Now I know my A-B-Cs
 • [zı:] — Next time won’t you sing with me?

Але англійці не відстають, і сьогодні поширене також закінчення пісеньки

 • [zed] — Sugar on your bread. Eat it all up before you are dead.

Англійський гумор, чи не правда?

Англійський алфавіт літери

Зверніть увагу на нову тенденцію написання великої літери A. Сьогодні прийнято її писати також як і маленьку, хоча раніше вона писалася схоже на російську велику A. Ось варіант старого написання.

Варто сказати, що серед вивчають англійський алфавіт в інших країнах мало хто користується великими літерами. Дана тенденція намічається і в країнах, де англійська є рідною.

Подивіться на два рукописних тексту. У першому варіанті для письма використані звичайні літери, сполучені в листі так, як зручно автору.

У другому варіанті використані прописні літери англійського алфавіту, звичайно, з особливостями почерку.

А ось як виглядає каліграфічно вивірений варіант рукописного англійської. Письмовий англійський алфавіт виглядає вишукано.

А так пишуть англійські лікарі. Щось нагадує, чи не правда?

Прописи англійського алфавіту

Пропоную Вам набір прописів англійського алфавіту. Натисніть, щоб збільшити.

Англійський алфавіт прописом.

Англійський алфавіт з транскрипцією та вимовою

Голосні англійського алфавіту

В англійському алфавіті 6 голосних. Не прийняти говорити “голосні букви англійського алфавіту”. Буква – це накреслення звуку. Гласним або приголосним, також як дзвінким, твердим, м’яким, шиплячим і пр. може бути тільки звук. ДОБРЕ, переходимо до букв англійського алфавіту, які передають голосний звук. Це A, E, I, O, Y, U – разом 6. Кожна буква може виражати кілька звуків.

A a

[eı] [æ] [α:] [ᴐ:] [ɒ] [ə]

take

plane

same

map

bag

cat

barn

pass

grasp

ask

mall

salt

walk

what

watch

wash

around

about

 • [eı] – ей;
 • [æ] – широкий е;
 • [α:] – довгий a;
 • [ᴐ:] – довгий;
 • [ɒ] – короткий прикритий про;
 • [ə] – короткий прикритий е.

Е

[ı:] [ı] [ɜ:] [ıə] [α:]

he

meet

begin

behind

her

berth

serve

mere

here

clerk

sergeant

 • [ı:] – довгий і;
 • [ı] – короткий;
 • [ɜ:] – широкий е;
 • [ıə] – іе;
 • [α:] – довгий

I i

[aı] [ı] [ı:] [ɜ:]

Fine

blind

pick

ink

байрак

machine

bird

fir

 • [aı] – ай;
 • [ı] – короткий;
 • [ı:] – довгий і;
 • [ɜ:] – широкий е.

O про

[əυ] [ɒ] [u:] [ʌ] [ᴐ:]

alone

home

bone

hot

long

spot

do

move

who

come

son

dove

for

cord

store

 • [əυ] – еу;
 • [ɒ] – короткий;
 • [u:] – довгий у;
 • [ʌ] – короткий а;
 • [ᴐ:] – довгий о.

Y y

[aı] [ı] [j]

fly

sky

by

funny

lorry

fully

yes

yard

yeast

 • [aı] – ай;
 • [ı] – короткий;
 • [j] – приголосний й.

U u

[ju:] [ʌ] [υ]

tune

fume

mute

cut

fuss

plum

put

pull

full

 • [ju:] – йу;
 • [ʌ] – короткий а;
 • [ʌ] – короткий.

Так читаються голосні англійського алфавіту. Переходимо до приголосних.

Приголосні англійського алфавіту

В англійському алфавіті 20 приголосних.

Літера

Звук

Bb

[b] / [б]

Cc

[s] / [c] перед голосними i, e, y

[k] / [к]

Dd

[d] / [д]

Ff

[f] / [ф]

Gg

[dʒ] / [дж] перед e, i, y

[g] / [м]

Hh

[h] / [x] простий видих

Kk

[k] / [к]

Ll

[l] / [л]

Mm

[m] / [м]

Nn

[n] / [н] [ŋ] / [носової / заднеязычный н] перед g і іноді перед k

Pp

[p] / [п]

Qq

[kw] / [кв] у поєднанні qu

Rr

[r] — звук, щось середнє між р і дуже твердим російським ж; вимовляється без вібрації. Часто і зовсім не вимовляється

Ss

[s] / [c] [z] / [з] у кінці слова після голосного або дзвінкого приголосного, іноді в середині слова між 2-ма гласними

Tt

[t] / [т]

Vv

[v] / []

Ww

[w] — звук, схожий на [ув]

Xx

[gz] / [гз] перед ударним голосним

[z] / [з] – іноді на початку слова

[ks] / [кс]

Zz

[z] / [з]

Історія англійського алфавіту

Еволюція англійського алфавіту очевидна за останні 1500 років. Хоча сучасний англійський алфавіт містить 26 букв, раніше їх було більше.

Після 6-го століття, коли християнські ченці почали транслітерацію англо-саксонського з допомогою латинських символів, вони зіткнулися з деякими труднощами. Англосаксонський містив кілька звуків, які неможливо було записати латиницею.

Тому ченці запозичили три старі руни: ð (міжзубний дзвінкий з), þ (міжзубний глухий с), і Ƿ (уїнн, аналог сучасної W). Наявність цих рун, лігатур (з’єднання букв) æ і œ, а також відсутність J і Y – одна з характерних особливостей англо-саксонського алфавіту.

Подивіться на рукопис Беовульфа.

Під впливом норманського листи рунічний характер англійського алфавіту поступово згасав і букви ð, þ і Ƿ незабаром зникли. Замість Ƿ стали використовувати подвійну V ->VV, яка поступово стала самостійною буквою W в результаті використання друкарських верстатів.

Як же Y і J приєдналися до англійського алфавіту? Y і U відбулися від V, в результаті диференціації приголосних і голосних. J сталася від I.

З характерною для нього винахідливістю, Бенджамін Франклін намагався поліпшити англійський алфавіт. Він запропонував прибрати c, j, q, w, x, y, так як їх можна замінити іншими літерами. Він також пропонував додати шість букв власного винаходу. Але алфавіт Франкліна не прижився.

Сьогодні найчастішими літерами англійського алфавіту є e, t, a, o. Найбільш рідкісні – х, q, z.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Англійський алфавіт онлайн (абетка). Англійська мова онлайн. Букви англійського алфавіту (великі, рядкові)

Історія всіх світових мов бере початок зі стародавніх часів, коли у народів не існувало структурованої системи написання слів залежно від вимови, але вже існувало образна  письмо , що відображає конкретний знак . Образна письмо зазвичай складалася з декількох систем написання.

В англійській культурі прийнято вважати , що перші племена англосаксів , що влаштувалися в давнину на нинішній англійській землі , мали свою культуру і , зокрема , писемність. Ця писемність виглядала як рунічні позначення конкретних предметів і подій , в яких ще не було рядкових , великих літер.

Переселенці володіли рунами , які мають деякі відмінності від рун інших народів , і, в цілому , про рунічну писемність англосаксів залишилося дуже мало відомостей.

У період прийняття християнства народи Англії переймають латинську писемність, руни забуваються, а незабаром зовсім зникають як спосіб написання. Нині  алфавіт англійської мови має в арсеналі двадцять шість букв. Вплив рун на англійський алфавіт проявляється в наявності деяких сполучень букв, які позначають звуки, що належать древньому рунічному письму (th).

Коли ми вчимо літери англійського алфавіту, то повинні звертати увагу на точну звукову вимову, оскільки вона дуже відрізняється від вимови звуків російського алфавіту.

У мережі можна знайти багато матеріалу, який дозволяє прослухати англійський алфавіт онлайн, де точно вимовляються всі звуки, що використовуються в фонетиці цієї мови.

На відміну від російської мови, в англійській не так багато голосних. Це букви A, E, I, O, U, а всі інші — приголосні, але є й деякі винятки, наприклад, буква Y, якщо стоїть в кінці слова, то виконує функцію гласної (наприклад, у слові dry).

Читайте также:  Present simple таблица

Для початківців вивчаючих англійську мову дуже важливо запам'ятати букву і її вимову, ви можете, наприклад, намалювати яскраво літери для дітей, а поруч написати їх транскрипцію. Це один з методів навчання мови новачків. Або знайти алфавіт для дітей онлайн і вивчати разом з вчителем вимову іноземних букв.

В англійській мові не тільки вимова, але і орфографія з граматикою абсолютно не такі, як у російській. Для їх вивчення теж потрібно багато часу і праці, а найголовніше — інтересу до мови та її особливостям. Наприклад, знак апострофа не існує в російському алфавіті, зате активно використовується в англійському для скорочення слів.

Вчити англійський алфавіт онлайн. Англійська абетка для дітей. Вчимо букви англійської мови

 • A a
 • B b
 • C c
 • D d
 • E e
 • F f
 • G g
 • H h
 • I i
 • J j
 • K k
 • L l
 • M m
 • N n
 • O o
 • P p
 • Q q
 • R r
 • S s
 • T t
 • U u
 • V v
 • W w
 • X x
 • Y y
 • Z z

Английский алфавит (English Alphabet). Буквы, звуки, методы запоминания

Алфавит – это фундамент любого языка. Английский язык – не исключение. Каждая буква – это маленький кирпичик в строении слов и самой речи.

Английские буквы – давайте знакомиться

Английский алфавит короче русского. В нем всего 26 букв. В данной таблице они находятся в алфавитном порядке. В третьей и четвертой графах можно увидеть транскрипцию каждой буквы на английском и русском языках.

Русская транскрипция применяется редко, многие преподаватели относятся к ней отрицательно (тема на форуме). Необходимо научиться пользоваться английской транскрипцией, ведь во всех словарях употребляется именно она.

Немного истории

По своему графическому изображению английский алфавит является не чем иным, как латинским алфавитом, который получил свое название в честь племени латинов, проживавших в южной части Италии в 900 годах до нашей эры.

Он быстро распространился по европейским странам, так как Римская империя имела огромное влияние на соседние государства. Латинский алфавит со временем укрепил свои позиции и на сегодняшний день является официальным практически во всей Европе, и не только.

До недавнего времени в английском языке имелось 27 букв и не было знаков препинания, которые стали использоваться только в XV веке нашей эры.

Звуки английского языка

Звуки английского языка

Несмотря на то, что букв в английском языке сравнительно немного, он богат на звучание. Звуков в нем почти вдвое больше, чем букв, – 44.

Как и в русском языке, в английском есть гласные и согласные звуки. Гласные обозначают 6 букв: A, E, I, O, U, Y.

Согласные – 21 буква: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Буква Y обозначает как гласный, так и согласный звук.

Гласные звуки могут образовывать дифтонги и трифтонги. Это несколько рядом стоящих гласных звуков, произносимых без паузы. В дифтонге две гласных, в трифтонге – три.

Дифтонгов в английском языке всего 8:

 • [iə] – near [niə] – рядом;
 • [eə] – bear [beə] – медведь;
 • [uə] – pure [pjʊə] – чистый;
 • [ai] – fly [flai] – летать;
 • [ei] – game [geim] – игра;
 • [ɔɪ] – toy [tɔɪ] – игрушка;
 • [au] – brown [braʊn] – коричневый;
 • [əu] – go [gəʊ] – идти.

Трифтонгов – 5:

 • [aɪə] – fire [faiə] – огонь;
 • [aʊə] – our [auə] – наш;
 • [eɪə] – player [ˈpleɪə(r)] – игрок;
 • [ɔɪə] – employer [ɪmˈplɔɪə(r)] – работодатель;
 • [əʊə] – lower [ˈləʊər] – ниже.

В английском языке встречаются диграфы – сочетание двух букв, обозначающее один звук. Существуют гласные диграфы и согласные. Гласные условно делятся на три группы:

 • Первая группа – диграфы, в которых оба звука краткие: ei [ei], oi [ɔɪ].
 • Вторая группа – диграфы, произношение которых отличается от их буквенного написания: oo [h], ow [au].
 • Третья группа – диграфы, в которых произносится только первая буква, вторая служит для того, чтобы показать, что слог является открытым: ai [ei], ie [ai].

Согласных диграфов в английском языке четыре:

 • Ch [tʃ];
 • Ph [f];
 • Sh [ʃ];
 • Th [θ], [ð].

Методы запоминания английского алфавита

Легче всего с задачей запоминания иностранного алфавита справится взрослый человек, его не нужно заинтересовывать и мотивировать, он сам понимает необходимость обучения. Для того, чтобы в дальнейшем не было проблем с изучением языка, необходимо научиться читать и произносить буквы правильно.

Можно написать алфавит с транскрипцией на отдельном листочке и закрепить его на видном месте дома или на работе. Так, объект для выучивания будет постоянно на виду и скорее запомнится.

Как обучать ребенка

Английский алфавит для детей

Сложнее обстоит дело с детьми. Их нужно постоянно заинтересовывать. Ни один малыш не станет зазубривать набор непонятных звуков только потому, что так сказала мама или учитель. Но и тут есть свои тонкости, которые помогут детям овладеть новыми знаниями.

Нужно подобрать яркий красочный плакат, на котором изображены буквы. Картинки заинтересуют малыша и помогут сосредоточиться на обучении. В продаже есть плакаты со звуковыми эффектами. При нажатии на определенную букву малыш будет слышать, как она правильно произносится.

Совет второй

Основной вид деятельности ребенка – это игра. Можно придумать игры, ориентируясь на интересы малыша, и ненавязчиво включить в них изучение алфавита. Лучше, если вместе с буквами ребенок будет знакомиться с простыми словами, начинающимися на эти буквы. При произношении слов важно акцентировать внимание именно на первой букве.

Советуем прочитать: «Как улучшить произношение в английском«.

Совет третий

Легче всего запомнить алфавит в стихотворной или песенной форме. Существует множество стихов и песен об английском алфавите, где буквы запоминаются именно по порядку. Таким образом усваивание алфавита доводится до автоматизма.

Не так важен способ изучения алфавита, как результат. Необходим индивидуальный подход к каждому человеку, особенно ребенку, и тогда положительные результаты не заставят себя ждать.

English Together — Алфавіт

                                                                                                                                                                                              

Англійський алфавіт. English Alphabet

У цьому розділі Вашій увазі представлено англійський алфавіт (англійський алфавіт в картинках, англійський алфавіт для дітей, англійський алфавіт з транскрипцією, англійський алфавіт прописні букви, англійський алфавіт з вимовою).

В основі сучасного англійського алфавіту лежить латинський алфавіт.

 В англійському алфавіті 26 букв, з них 6 голосних і 20 приголосних.

Голосні: A, E, I, O, U, Y
Приголосні: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z
Британський і американська вимова літери Z різні. Британський варіант — [zɛd] «ЗЕД», американський — [zi:] «зі».

Найбільш часто зустрічаються букви — це E і T, а найбільш рідкісні букви — Z таQ.
Найчастіше слово англійської мови — визначений артикль the.

Однак, що стосується звуків, то їх в англійській мові 44, а за деякими джерелами навіть 49.

Англійський алфавіт з транскрипцією

Буква Транскрипція Вимова
A a [eɪ] ей
B b [bi ː] бі
C c [si ː] сі
D d [di ː] ді
E e [i ː] і
F f [ɛf] еф
G g [dʒi ː] джі
H h [eɪtʃ] ейч
I i [aɪ] ай
J j [dʒeɪ] джей
K k [keɪ] кей
L l [ɛl] ел
M m [ɛm] ем
N n [ɛn] ен
O o [əʊ], [oʊ] оу
P p [pi ː] пі
Q q [kju ː] кью
R r [ɑ:], [ɑ: r] а:, ар
S s [ɛs] ес
T t [ti ː] ти
U u [ju ː] ю
V v [vi ː] ві
W w [dʌb (ə) l ju ː] дабл-ю
X x [ɛks] екс
Y y [waɪ] Уай
Z z [zɛd], [zi ː] ЗЕД, зи

Англійський алфавіт. Прописні букви

Не дуже зациклюйтеся на рукописному варіанті, пишіть як Вам зручно. Насправді — прописні букви англійського алфавіту мають дуже багато варіантів написання — починаючи від простого переписування друкованих літер, закінчуючи каліграфічними шедеврами в стилі ретро. Цей варіант написання букв англійського алфавіту наведено тільки з ознайомчими цілями. 

 Щоб простіше запам'ятати алфавіт, створено спеціальні кліпи.  Якщо Ви регулярно проглядатимете їх, вони «причепиться» до Вас

надовго.

У цьому  кліпі Ви можете почути правильну вимову всіх букв з прикладами слів.

Прописной английский алфавит: особенности правописания букв

Английский алфавит, в основе которого лежат латинские буквы, имеет интересную и долгую историю. C течением времени алфавит претерпел значительные изменения. Теперь английский представляет чётко оформленную систему. Различают печатный и прописной английский алфавит, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками.

Буквы английского алфавита

В составе английского алфавита 26 букв, из которых:

 • 6 передают гласные звуки;
 • 21 передаёт согласные звуки.

Это обусловлено тем, что “Y” передаёт как гласный звук, так и согласный, что зависит от типа слога. Звуков намного больше: 26 букв используются для создания 24 согласных и 20 гласных звуков.

Название последней буквы – “Z” – пишется и произносится двумя способами:

 • в британском варианте как “zed” (читается [zɛd]);
 • в американском как “zee” (читается [ziː]).

Таблица английского алфавита

Таблица заглавных и строчных букв, а также транскрипция:

Заглавная буква Строчная буква Как произносится название
A a [ei]
B b [biː]
C c [siː]
D d [diː]
E e [iː]
F f [ef]
G g [dʒiː]
H h [eɪtʃ]
I i [ai]
J j [dʒeɪ]
K k [kei]
L l [el]
M m [em]
N n [ɛn]
O o [əʊ]
P p [piː]
Q q [kjuː]
R r [ɑː, ar]
S s [es]
T t [tiː]
U u [juː]
V v [viː]
W w [‘dʌbljuː]
X x [eks]
Y y [waɪ]
Z z [zɛd, ziː]

Плюсы и минусы прописных букв английского алфавита

Плюсы Минусы
Отлично развивают моторику, поэтому используются при обучении детей. Нужно время, чтобы научиться писать красиво.
Повышают скорость письма, так как буквы в слове соединяются между собой. Иногда трудно разобрать то, что написано.
При аккуратном почерке текст с прописными буквами выглядит опрятнее. Используются все реже и реже.
Нет строгих правил написания, поэтому можно добавлять что-то своё.
Владея этим типом письма, проще разобраться рукописные источники.
Развивают аккуратность.
Читайте также:  Что изучают в институте для белочек

Прописные буквы английского алфавита

Представить алфавит этого языка без прописных букв невозможно. Прописной алфавит — комфортный и быстрый способ письма. Кроме того, прописные буквы не подразумевают полное копирование образцов. Вы сами можете создавать собственный стиль письма, главное, чтобы буквы были разборчивы.

Заметьте, раньше прописная буква “A”в английском писалась так же, как и в русском. Сейчас буква встречается как строчная “a”, только в увеличенном размере.

Каллиграфию считают декоративным стилем, поэтому требует немало времени, креативности и точности. Нельзя утверждать, что научиться этому нельзя, когда у человека плохой почерк. Освоить каллиграфию могут все. Это займёт время, но принесёт пользу.

Так как каллиграфия становится популярной проводят удобные мастер-классы и уроки по ее освоению. Научиться можно не выходя из дома.

Вам потребуется только:

 • бумага;
 • необходимые принадлежности (ручка, перо, тушь);
 • терпение и желание.

Прописи английского алфавита

Несколько прописей, которые можно скачать и распечатать:

Песни для запоминания английского алфавита

Чтобы запомнить порядок алфавита и произношение букв самым маленьким, начинать изучение стоит с раскрасок и песен. Здесь представлены популярные песни, которые будут помогать изучать алфавит малышам.

Заключение

Английский алфавит существует в прописном и печатном варианте написания, как и в некоторых других языках, например, русском. Овладеть письменным алфавитом не так трудно, если научиться каллиграфии. Пропись имеет преимущества, почему и стоит уделить ей внимание.

англійський алфавіт Archives | АБЕТКАland

Іноземні мови

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Вивчення літер англійської абетки за допомогою гри завжди ефективніше. Тож АБЕТКАland пропонує пограти в абеткову гру…

Іноземні мови

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Використовуйте матеріали з серії “ABC” – тут представлена прописна Літера C для друку. В прописах…

Іноземні мови

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Використовуйте матеріали з серії “ABC” – тут представлена прописна Літера B для друку. В прописах…

Іноземні мови

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Використовуйте матеріали з серії “ABC” – тут представлена прописна Літера А для друку. В прописах…

Іноземні мови

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Розвиваючий набір для малюків Карточки Англійська абетка: тварини. У комплекті 26 карток з буквами англійського алфавіту і…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Іноземні мови / Розмальовки

 Редактор Yuliia Berezhko · Published<\p>

Малювати завжди цікаво, а ще краще при цьому навчатися. Ось, наприклад, розфарбовуючи літери та малюнки,…

Як запам’ятати англійський алфавіт: хитрощі для дорослих і дітей

Англійський алфавіт простий лише на перший погляд. Здавалося б, 26 літер, запам’ятати їх легко. Однак якщо ви хочете розмовляти англійською на рівні з носіями мови, слід враховувати, що кожна з літер має специфічну вимову, тож цим аспектом вивчення краще не нехтувати. А ще він суттєво відрізняється від слов’янських алфавітів, тому можна легко заплутатися навіть у порядку літер.

Якщо ви починаєте вчити мову і маєте певні труднощі із запам’ятовуванням алфавіту, зверніть увагу на прості поради, якими користуються британські та американські школярі, а також на добірку навчальних відео та ресурсів. Завдяки ним можна вивчити алфавіт так добре, що навіть прокинувшись посеред ночі, зможете відтворити ці 26 літер у правильній послідовності та з коректною вимовою.

Як запам’ятати порядок літер англійського алфавіту

Найпростіший спосіб — вивчити одну з наступних пісень. Саме з них починають діти у школах, однак для цих веселих мелодій не можна бути занадто дорослим.

Також можна використати кілька корисних технік запам’ятовування, які не лише допоможуть з алфавітом, а й тренуватимуть асоціативне мислення та уяву. Спробуйте наспівати літери на мелодію улюбленої популярної пісні — ця персональна пісня-алфавіт обов’язково западе в душу і вже не забудеться.

ЧМТАЙТЕ ТАКОЖ: Для школярів створять електронну бібліотеку

Наступний спосіб — проасоціювати літери з конкретними словами,  як у дитинстві на святі букваря. Ви можете написати коротку історію з 26 слів, кожне з яких починатиметься з однієї літери, склавши їх у правильному порядку. Приміром:

After breakfast, cats destroyed everything.

Fish, games, household items. — Після сніданку коти знищили все.

Рибу, ігри, хатнє приладдя.

Не думайте над тим, чи матиме ця історія хоч якусь логіку. Чим більш абсурдною вона вийде, тим краще ви запам’ятаєте алфавітний порядок англійської мови.

Де вчитися писати англійські літери

Звісно, сьогодні ми частіше користуємося клавіатурою, однак починаючи вивчати мову, варто все ж приділити увагу “олдскульному” письму від руки. В інтернеті та книгарнях можна знайти безліч матеріалів, радимо зупинитися на таких.

За посиланням — зошит із різнотипними вправами, який можна роздрукувати та потренувати написання англійських літер окремо та в словах.

На цьому ресурсі завдання подібні, однак автори більш детально роз’яснюють принципи правопису та навіть каліграфії.

Як вивчити правильну вимову англійських голосних і приголосних

Насамперед, приділіть час таким коротким відеоурокам. Відео буде корисним насамперед для тих, хто прагне зрозуміти відмінності британської та американської вимови. Якщо ви не впевнені, який саме акцент хочете вивчити, ймовірно, саме цей ролик допоможе визначитися. Також це непоганий виклик для пам’яті, оскільки спікери повторюють одні й ті самі звуки з різними акцентами по декілька разів.

А в цьому відео спікери приділяють увагу не лише літерам і звукам, а й вимові їх у конкретних словах. Зокрема, як приклади автор відео використовує слова, що починаються з тієї чи іншої літери.

Якщо вимова літер англійського алфавіту все ж залишається проблемою, спробуйте застосувати корисну техніку запам’ятовування. Річ у тім, що всі 26 літер можна поділити на декілька груп, у кожній з яких літери римуються між собою. Зверніть увагу:

A, J і K  — всі три літери вимовляються із кінцевими [-ei].

B, C, D, E, G, P, T, V і Z закінчуються на [- i:].

Y [wai] звучить подібно до I [ai].

Q[kju:], U [ju:] і W [`dʌbl `ju:] також мають однакове закінчення.

F, L, M, N, S та X починаються звуком [e-]

H, O та R не вписуються в жодну з цих груп, тому їх потрібно запам’ятати окремо.

Надзвичайно ефективною практикою, яка допоможе зрозуміти і запам’ятати вимову англійських літер і звуків, які вони позначають, є відстежування різних комбінацій літер у різних словах. Такі вправи стануть чудовим лінгвотренажером для розвитку так званої мовної інтуїції. Порівняйте:

Apple — Ape — Art

Balloon — Boom — Bite

City — Cave — Coat

Спробуйте відшукати власні приклади та вивчати алфавіт комплексно, разом з англійською лексикою — і прогрес в опануванні мови не забариться. 

ENGLISH ALPHABET

английский алфавит

В данной статье я буду собирать материалы, связанные с Английским алфавитом: произношение, транскрипция, карточки, запоминалки и т.п.

Введение. ENGLISH ALPHABET

Основой английского алфавита является латиница. Двадцать шесть — именно столько букв содержит английский алфавит. Из этих двадцати шести, шесть букв гласные, это — A, E, I, O, U, Y и двадцать согласных: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z.

Многие считают, что алфавит учить совсем не обязательно, лучше не тратить на это время и заняться, например, пополнением словарного запаса и произношением.

Так почему же все-таки так важно знать английский алфавит?

 • Во-первых зная порядок букв в алфавите вам намного проще будет ориентироваться в словарях. Хотя последнее время, с появлением электронных словарей, это утверждение теряет свою актуальность, но рано или поздно вы с этим все равно столкнетесь.
 • Во-вторых, общаясь с носителями языка вас рано или поздно попросят произнести какое-нибудь слово по буквам. Например спросят: «how do you spell your name?» (как пишется ваше имя?), и в этом случае зная алфавит вы с легкостью справитесь с этой задачей.
 • Ну и в-третьих, даже если вы не собираетесь учить английский язык, знание алфавита вам может понадобится, например, для того чтобы продиктовать своему собеседнику адрес своей электронной почты. Сталкивались с такой проблемкой? Думаю да!

Буквы Английского алфавита

Здесь собрано несколько вариантов букв английского алфавита для печати на принтер. Под каждой иллюстрацией есть ссылка на скачивание.

Вариант 1. Просто буквы английского алфавита

Небольшой цветной плакат с буквами английского алфавита. Файл формата PNG.

Читайте также:  Анастасия на английском языке - различные варианты написания

Вариант2. Раскраска с буквами английского алфавита

Специально для тех, у кого нет цветного принтера. Распечатайте и раскрасьте плакат самостоятельно

Вариант3. Английский алфавит с картинками

Большой иллюстрированный плакат с английскими буквами. Формат файла PNG. Разрешение рисунка довольно высокое, поэтому можете смело печатать плакат на больших форматах.

Скачать английский алфавит с картинками:

Английский алфавит. Произношение

Немаловажной особенностью английского алфавита является различие произношений буквы Z в Британии и Америке. Так Американцы говорят —ЗИ (транскрипция [zi:]), англичане — ЗЕД (транскрипция [zɛd]).

Ну, а теперь два варианта произношения английского алфавита:

Для того, чтобы услышать произношение кликните мышкой на картинку. Ваш браузер должен поддерживать JAVAScripts

Вариант 1. Английский алфавит с произношением

Женский голос

Вариант 2. Английский алфавит с произношением

Мужской голос

Английский алфавит Транскрипция

Существует два варианта написания транскрипции английского языка. Первый из них классический — с разными непонятными символами. Второй — русская транскрипция, произношение передается кириллицей.

Есть множество мнений по поводу полезности или вредности каждой из них. Я представлю вам два варианта, выбирайте сами.

Английский алфавит с классической и русской транскрипцией:

A a [eɪ] эй
B b [biː] би
C c [siː] си
D d [diː] ди
E e [iː] и
F f [ɛf] эф
G g [dʒiː] джи
H h [eɪtʃ] эйч
I i [aɪ] ай
J j [dʒeɪ] джей
K k [keɪ] кей
L l [ɛl] эл
M m [ɛm] эм
N n [ɛn] эн
O o [əʊ] оу
P p [piː] пи
Q q [kjuː] кью
R r [ɑː] или [ɑɹ] а:, ар
S s [ɛs] эс
T t [tiː] ти
U u [juː] ю
V v [viː] ви
W w [ˈdʌb(ə)l juː] дабл-ю
X x [ɛks] экс
Y y [waɪ] уай
Z z [zɛd] зед

Английский алфавит на карточках

Карточки или в английском варианте FlashCards — это небольшие кусочки бумаги на одной стороне которых написано иностранное слово на другой его перевод.

Перебирая листочки смотрим на слово и вспоминаем его перевод, забыли — подсматриваем на оборотной стороне.

На нашем сайте вы можете найти карточки готовые для печати на принтер в разделе «Скачать карточки».

Карточки с английским алфавитам выглядят примерно так:

Вы можете скачать готовые наборы карточек с английским алфавитом на нашем сайте. Для этого нажмите кнопку «подробнее…»

Английский алфавит в картинках. 

Иллюстрированный английский алфавит с возможностью интерактивного обучения. Красивые карточки с классической и русской транскрипцией. Будут интересны и взрослым и детям.

Английские карточки (flashcards) c картинками.

Для того чтобы перейти к  уроку «Английский алфавит в картинках» нажмите кнопку подробнее.

Прописные буквы английского алфавита

Стоит ли учится правильно писать английские прописные буквы? Существует распространенное мнение — чем хуже у человека почерк, тем более незаурядной личностью и не менее огромными способностями и талантами он обладает. Исходя из этого следует: Если вы пропустите это занятие, то рискуете стать незаурядным ботаном!!!

Шутка!!!

Английский алфавит для детей. Песня про английский алфавит

Обучение английскому языку начинается с алфавита. Как лучше учить английский алфавит с ребёнком — как раз про это я и хочу рассказать. Самый простой способ запомнить все буквы для ребёнка — это песня про английский алфавит.

Как детям правильно выучить английский алфавит

Так как же правильно построить обучение английскому алфавиту для детей?

Прежде всего, необходимо знать транскрипцию каждой английской буквы, то есть ее произношение. Уровень ребенка — это английский для начинающих. В этом случае можно выучить произношение английских букв только с помощью транскрипции.

Ниже приведен английский алфавит с русской транскрипцией.

Aa [ ei ] [эй] Nn [ en ] [эн]
Bb [ bi: ] [би] Oo [ ou ] [оу]
Cc [ si: ] [си] Pp [ pi: ] [пи]
Dd [ di: ] [ди] Qq [ kju: ] [кью]
Ee [ i: ] [и] Rr [ a: ] [а:, ар]
Ff [ ef ] [эф] Ss [ es ] [эс]
Gg [ dʒi: ] [джи] Tt [ ti: ] [ти]
Hh [ eitʃ ] [эйч] Uu [ ju: ] [ю]
Ii [ ai ] [ай] Vv [ vi: ] [ви]
Jj [ dʒei ] [джей] Ww [ `dʌbl `ju: ] [дабл-ю]
Kk [ kei ] [кей] Xx [ eks ] [экс]
Ll [ el ] [эл] Yy [ wai ] [уай]
Mm [ em ] [эм] Zz [ zed / ziː] [зед / зи]

Английский алфавит для детей также может быть представлен в виде карточек, где каждой карточке соответствует своя буква английского алфавита — и на каждую букву приходится либо какой-то предмет, либо одушевленное существо.

Также довольно познавательно будет прослушать английский алфавит на слух. Ниже я собрала несколько песен про английский алфавит, которые помогут запомнить алфавит ребёнку на слух.

Просмотрите видео с ребёнком несколько раз, после второго или третьего раза пробуйте подпевать, чтобы ребёнок запомнил мотив и слова песни про английский алфавит.

Песня про английский алфавит

Существует много песенок про алфавит английского языка, — на любой вкус и цвет.

Самая знаменитая песня про английский алфавит — ABC song (Alphabet song). Мотив данной песенки запоминается очень легко в любом возрасте. Просто несколько раз напойте ее себе под нос и вы сразу же запомните порядок и буквы алфавита.

ABC Song (Alphabet Song for Children) — британская версия

Ниже представлен интересный и забавный вариант данной песни, который обязательно понравится детям, да и взрослым будет занятно. В данном варианте песни предлагается подключить образное мышление.

We are the alphabet

ABC (alphabet) song “zee” version (американская версия)

Ниже представлен текст песни с переводом на русский язык.

Aa-Bb-Cc-Dd-Ee-Ff-Gg Hh-Ii-Jj-Kk-Ll-Mm-Nn-Oo-Pp Qq-Rr-Ss, Tt-Uu-Vv Ww—Xx, Yy-and-Zz,

Now I know my A-B-Cs (теперь я знаю мой алфавит)

next time won't you sing with me (в следующий раз не споешь ли ты со мной).

Aa-Bb-Cc-Dd-Ee-Ff-Gg Hh-Ii-Jj-Kk-Ll-Mm-Nn-Oo-Pp Qq-Rr-Ss, Tt-Uu-Vv Ww—Xx, Yy-and-Zz,

Now I know my A-B-Cs (теперь я знаю свой алфавит)

Tell me what you think of me (Скажи мне что ты думаешь обо мне).

Песня про английский алфавит как нельзя лучше подходит для обучения.

Удачи Вам и Вашему ребенку в изучении английского алфавита!

Английский алфавит

В современном английском алфавите 26 букв. По количеству букв и их написанию он полностью совпадает с латинским алфавитом.

Английский алфавит с названием букв на русском языке

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

Английский алфавит с нумерацией

Английский алфавит с нумерацией: буквы в прямом и обратном порядке с указанием позиции.

 • Aa126
 • Bb225
 • Cc324
 • Dd423
 • Ee522
 • Ff621
 • Gg720
 • Hh819
 • Ii918
 • Jj1017
 • Kk1116
 • Ll1215
 • Mm1314
 • Nn1413
 • Oo1512
 • Pp1611
 • Qq1710
 • Rr189
 • Ss198
 • Tt207
 • Uu216
 • Vv225
 • Ww234
 • Xx243
 • Yy252
 • Zz261

Английский алфавит с названием букв и транскрипцией

Английский алфавит с названием букв, транскрипцией, русским произношением и частотой в процентах.

БукваТранскрипция(произношение)НазваниеНазвание на русскомЧастота
A a [eɪ] a эй 8.17%
B b [biː] bee би 1.49%
C c [siː] cee си 2.78%
D d [diː] dee ди 4.25%
E e [iː] e и 12.7%
F f [ef] ef эф 2.23%
G g [dʒiː] gee джи 2.02%
H h [eɪtʃ] aitch эйч 6.09%
I i [aɪ] i ай 6.97%
J j [dʒeɪ] jay джей 0.15%
K k [keɪ] kay кей 0.77%
L l [el] el эл 4.03%
M m [em] em эм 2.41%
N n [ɛn] en эн 6.75%
O o [əʊ] o оу 7.51%
P p [piː] pee пи 1.93%
Q q [kjuː] cue кью 0.1%
R r [ɑː, ar] ar а, ар 5.99%
S s [es] ess эс 6.33%
T t [tiː] tee ти 9.06%
U u [juː] u ю 2.76%
V v [viː] vee ви 0.98%
W w ['dʌbljuː] double-u дабл-ю 2.36%
X x [eks] ex экс 0.15%
Y y [waɪ] wy уай 1.97%
Z z [zɛd, ziː] zed, zee зед, зи 0.05%

Самая известная английская панграмма, содержащая все 26 букв английского алфавита:

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Английский алфавит с русской транскрипцией

Рубрика: Подготовка к ЕГЭ по английскому языку

На этой странице как у детей, так и у взрослых есть возможность выучить или повторить английский алфавит с русской транскрипцией и произношением. Русская транскрипция дана только для тех, кто начинает изучать английский язык, в дальнейшем необходимо выучить английскую транскрипцию, которая применяется во всех словарях.

Печатные буквы

Прописью

Название букв

Произношение

A a A a [ei] эй
B b B b [bi:] би
C c C c [si:] си
D d D d [di:] ди
E e E e [i:] и
F f F f [ef] эф
G g G g [dʒi:] джи
H h H h [eitʃ] эйч
I i I i [ai] ай
J j J j [dʒei] джей
K k K k [kei] кей
L l L l [el] эл
M m M m [em] эм
N n N n [en] эн
O o O o [ou] оу
P p P p [pi] пи
Q q Q q [kju:] кью
R r R r [a:] а
S s S s [es] эс
T t T t [ti:] ти:
U u U u [ju:] ю:
V v V v [vi:] ви
W w W w ['dʌblju:] даблъю
X x X x [eks] экс
Y y Y y [wai] уай
Z z Z z [zed] зэд

Английский алфавит, состоящий из 26 букв (для сравнения, в русском языке их на 7 больше – 33), был основан на латинском алфавите.

6 букв обозначают гласные: A, E, I, O, U, Y.

20 букв обозначают согласные: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z.

https://5-ege.ru/abc/

Весь английский алфавит строкой: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Для того чтобы легко запомнить алфавит, послушайте песенку. Ее можно спеть несколько раз, и тогда мелодия вместе с алфавитом будет в вашей памяти еще долгое время:

А вот алфавит в картинках:

Интересные факты

 • Чаще всего в английском языке встречается буква E, а реже всех — Z
 • Буква Y может обозначать и согласные, и гласные звуки

Названия английских букв не часто произносятся, в основном в некоторых сложных словах или сокращениях, к примеру:

 • tee-shirt (= T-shirt) – футболка (рубашка в форме T);
 • deejay (= DJ = disc jockey) – диск-жокей;
 • emcee (= MC = master of ceremonies) – распорядитель, конферансье, ведущий;
 • Ну и, наверное, самое знаменитое okay (= OK) – хорошо, ладно.

И в названиях предметов, которые произошли от названий букв:

 • em — в полиграфии буква m как мера напечатанного на строке, странице;
 • wye – соединение железнодорожных или трамвайных путей в виде треугольника (в виде Y).

Некоторые группы букв, такие как b и pn и m, трудно различимы в речи, особенно это проявляется в радио- и телефонной связи.

Пилоты, полиция и прочие службы для преодоления подобных затруднений пользуются фонетическим алфавитом, в котором каждой букве присвоено название, которое позволяет однозначно отделить одну букву от другой.

К примеру, в фонетическом алфавите НАТО букве p соответствует слово papa, букве bbravo, букве mMike, а букве n – название месяца November.

Рекомендуем:

 • Написание письма на английском языке – как писать
 • Безударные гласные в корне
 • Правописание суффиксов
 • Расписание ЕГЭ 2018 (11 класс)
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector