Топ 100 найбільш важливих ідіом в англійській мові | сталі вирази англійської мови

Найуживаніші англійські дієслова, а також популярні фразові дієслова | Англійська мова

Топ 100 найбільш важливих ідіом в англійській мові | Сталі вирази англійської мови

Дієслово – це серце англійських речень. Він використовується в кожному висловлюванні, і відповідає не тільки за вираз значення, але і за вказівку часу подій, що відбуваються.

Для того, щоб складати найпростіші пропозиції достатньо знати особисті займенники і кілька дієслів. Останні і стануть героями даного матеріалу, адже сьогодні ми розглянемо найбільш уживані англійські дієслова.

Але перш ніж вивчати топ 50 або топ 100 найбільш поширених англійських дієслів, потрібно ознайомитися з деякими граматичними особливостями цієї частини мови.

Зміст статті

 • Важливі властивості дієслів
 • Найуживаніші англійські дієслова
  • Топ-50 дієслів для початківців
  • Топ-100
  • Фразові дієслова
 • Інші статті по темі
 • Схожі та рекомендовані статті

Важливі властивості дієслів

Як ми вже відзначали, дієслова англійської мови є обов’язковим компонентом будь-якої пропозиції. За своїм смисловим призначенням вони можуть виражати як дії, так і стану.

 • Peter runs in the park every Sunday – Пітер бігає у парку щонеділі. (дію)
 • She seemed tired after her journey – Вона виглядала втомленою після своєї поїздки. (стан)

Дані приклади показують різницю не тільки в основному значенні, але і в часі: перше речення відноситься до Теперішнього часу, а друге до Минулого.

Англійська система часів – річ досить складна, тому зараз не будемо заглиблюватися в її детальне вивчення. Зазначимо лише, що нам необхідно знати 4 базові дієслівні форми:

 • Infinitive – форма дана в словнику;
 • Past Simple – утворення минулого часу;
 • Participle II – причастя, необхідне для аспектів груп Perfect;
 • Participle I – причастя, необхідне для аспектів груп Continuous.

Легше всього використовувати інфінітив та причастя I. У першого тільки відпадає частка to, а у другого завжди додається закінчення –ing.

 • I can sing – Я вмію співати. (Infinitive)
 • She is singing now – Вона зараз співає. (Participle I)

Що ж стосується останніх двох форм, то в ідеалі вони повинні збігатися, оскільки обидві приєднують закінчення –ed.

 • I used it yesterday – Я використав це вчора. (Past Simple)
 • Have you ever used such methods? – Ви коли-небудь користувалися такими методами? (Perfect)

Але, якщо ви забежите вперед і поглянете на список 100 найбільш популярних дієслів англійської мови, то виявите, що форми багатьох слів не відповідають останньому правилом. Чому так?

Дійсно, близько 500 дієслів в англійській мові не утворюють презент сімпл і дієприкметника минулого за стандартним правилом, а використовують усталені споконвіку форми.

 • We saw a beautiful duck yesterday – Вчора ми бачили красиву качку. (see – saw)

Такі слова називають неправильними дієсловами. І велика кількість цих непокірних слів входить у число найбільш уживаних дієслів англійською мовою.

Ми зобов’язані були зробити це відступ і пояснити різницю в закінченнях слів, оскільки в наших таблицях наводяться 50 і 100 головних дієслів сучасної англійської мови у всіх формах. Це дозволить початківцям не тільки завчити найбільш популярні англійські дієслова, але і освоїти навик їх вживання у реченнях з різним граматичним побудовою. Тепер настав час перейти безпосередньо до списків.

Найуживаніші англійські дієслова

Отже, починати вивчення нового матеріалу слід поступово. Тому, для тих, хто тільки робить свої перші кроки в англійській мові, ми наводимо міні-список слів. Даний рейтинг містить не сто, а тільки 50 самих основних дієслів англійської мови з перекладом та транскрипцією.

Топ-50 дієслів для початківців

Infinitive Past Simple Participle II Переклад 1 be

[bi:] was од. ч./were мн.ч.

[wɔz/ wз:] been

[biːn] бути, бути 2 have

[həv] had

[hæd] мати, володіти 3 want

[wɒnt] wanted

[ˈwɒn.tɪd] хотіти 4

Топ самых ходовых идиом английского языка

Идиомы – неотъемлемая часть любой языковой культуры. Не зная идиом, вы не сможете проникнуть в саму ткань языка и познать особенность мышления его носителей.

Русское выражение «бить баклуши» теряет свой смысл, если его оторвать от контекста, от семантики и этимологии. Ровно то же самое происходит и с  расхожими оборотами английского языка. Рассмотрим эту тему поподробнее.

В эпоху Возрождения Питером Брейгелем была написана картина «Фламандские пословицы» (Nederlandse Spreekwoorden), где идиомы представлялись в буквальном смысле. Представьте себе «груши околачивать» в буквальном смысле и все поймете.

Одна из причин коммуникативного барьера – это стремление разложить чужой язык на сумму слов, где переход из количественного в качественное будто бы и не подразумевается.

Простой пример: «Around the clock». Дословно: «вокруг часов». И что это за часы такие? Как минимум, представляется какой-то сюрреализм. Сальвадор Дали, Макс Эрнст, искривление времени и пространства. На деле – это значит «круглосуточно». Помните знаменитую песни одного из первых американских рок-н-ролльщиков, Билла Хейли?

One, Two, Three O'clock, Four O'clock rock,

(раз-два-три, на четыре – на часах рок)

Five, Six, Seven O'clock, Eight O'clock rock.

(пять-шесть, семь на часах, восемь – рок)

Nine, Ten, Eleven O'clock, Twelve O'clock rock…

(Девять, десять, девять на часах, в двенадцать – рок)

Вот. Рок-н-ролл и никакого сюрреализма. Но это самый простейший пример того, как простое выражение из чужого языка может выглядеть нелепицей).

В первую очередь поговорим о стилистике идиом.

Итак, идиома – это квинтэссенция языка, это комбинация в виде слов, практически формула. Разложите формулу на числа, на иксы и игреки, и ничего интересного не получите. Но в сумме это магия. Вот идиома и есть такая магия.

Формируются идиомы веками, сообразно архетипам поведения. Согласно представлениям, легендам и преданиям данного народа. В общем и целом, мудрость разных народов очень похожа, но выражается по-разному.

Простой пример: «A dead duck». Что это? При чем тут «мертвая утка»? А вот  нет – в инглише это значит «гиблое дело», если выражаться по-русски. В общем и целом понятно что речь идет не о радужных вещах.

Это называется «смысловой общностью». Это серьезная задача для переводчика – передать ментальность одного народа так, чтобы она стала понятна другому. При переводе фильмов и книг это особенно важно. Известен случай, когда выражение из фильма «Особенности национальной охоты» — «Ну вы, блин, даете», было переведено как «Блин мне дайте, наконец». Это все недобросовестность переводчика.

Итак, это кропотливый поиск близких, родственных по значению пословиц, идиом и фразеологизмов.

Взять к примере «as good as gold». Что это? А это «как шелковый», если по-русски. Ну то есть  нас имеют в виду покладистого, послушного человека. Дескать – провинился, а теперь ведет себя «как шелковый».

Ну, у кого золото а  кого – шелк. Но суть одна – когда-то шелк , передаваемый по Великому шелковом пути, стоил так дорого, что действительно был мерой вещей, точнее – мерилом. У нас по-русски также можно найти аналогии: «цены ему нет».

Все об одном.

А вот как вам «Go against the grain»? Что это за «переть против зерна»? Снова сюрреализм? А вот нет. Это всего лишь «плыть против течения» по-русски». И что бы нам дал дословный перевод? – Ничего. Нужно зрить в корень, как учил Козьма Прутков.

И вот вам применение в отдельно взятом предложении: «You have to refuse, if this idea goes against the grain».

Что значит «Тебе следует отказаться, ведь это не соответствует твоим убеждениям».

Или вот: «At sixes and sevens». Что за шестерки, семерки? Может, игра в карты имеется в виду? Да не тут-то было: всего-навсего «пребывать в растерянном состоянии, в треморе душевном».

И вот вам снова конкретный пример «I was at sixes and sevens after his words». Я несколько пришел в растерянность после сказанного им.

Идентичные идиомы, эквиваленты

О чем мы говорили в самом начале? Идиомы – неотъемлемая часть любой языковой культуры. Не зная идиом, вы не сможете проникнуть в саму ткань языка и познать особенность мышления его носителей.

Так вот, определенное число и и таких идиом в английском, которые в дословном виде соответствуют русским. Если бы все так было легко, тогда потеряла смысл данная статья.

Вот вам, пожалуйста, повод немного отдохнуть:

Fortune smiles on/upon somebody – судьба подмигивает кому-то, улыбается

Heel of Achilles – пята Ахилла, ахиллесова пята.

Помните известный миф? Как Фетида, мать Ахиллеса, при купании его, держала будущего героя за пятку, и это стало его единственным уязвимым местом? Вот, греческая культура, являющаяся основополагающей для всех – что для британцев, что для французов, что для арабов, что для русских, принесла универсальные выражения, которые знакомы более-менее образованному человеку из любого народа.

Read somebody’s mind – типа «читать мысли других». Ты читаешь мои мысли, ого!

Follow in somebody’s footsteps —  это профессиональная преемственность, пойти по чьим-либо стопам

И так далее, и так далее, как говорил Иосиф Бродский.

Собственно, зачем нужны идиомы

Казалось бы, если вы осваиваете элементарный язык, чтобы можно было объясниться с продавцом в магазине, с reception и так далее, может, ну их, эти идиомы?

Но представить такое для нас трудно. Это сразу не язык, а выжженная земля. Полнейший монохромный взгляд. Взгляд нищего духом. Одномерный мир, где ни красок, ни запахов, ни объемов. Линейный и нежизнеспособный.

Вы едете в другую страну, и если не знаете идиом, просто выключаете себя из социального поля – ни одной шутки воспринять не можете, ни одного выражения. Стоите белой вороной и ничто понять не можете.

Кстати, аналог нашей «белой вороны» — black sheep, черная овца. Ну Англия вообще – родина шерсти, с овцами там много связано.

Другой вопрос – почему у нас выражение «белая ворона», но это может увести нас в дебри языкознания.

Остроумно можно сравнить человека, который знаете много слов на чжом языке, но воспринять их не в состоянии в диалектическом единстве, с тем, кто знает, как ходить, но знаете по отдельности. Движение левой ногой, правой, взмах одной рукой, другой. Но в общем и целом он спотыкается.

Не надо спотыкаться, просто берите и учите. А потом они, идиомы, войдут в плоть и кровь вашего словесного обихода.

Как правильно запомнить идиомы?

Для запоминания идиомы не надо ее зубрить. Нужно понять ее смысл, получить озарение – сатори (как говорят японцы). По сути, идиома сродни хокку, только более просто тут все. Иногда очень важно знать историю.

Помните байку с дождём из кошек? Кстати, имеется одна версия (сельская) ее происхождения, помимо страшных рассказов о выгребной канализации. В старину дома в деревнях крыли соломой, и это нравилось местным котам и кошечкам: они предпочитали спать на мягеньких душистых лежанках. А частые ливни попросту смывали усатых-полосатых прямо на головы гражданам.

'it rains cats

Сейчас так говорят, когда хотят сказать «ну очень сильный дождь».

А вот «To face the music»

Здесь говорится о расплате за содеянное. Предыстория военная. Британские солдаты в Новое время получали взыскания и санкции прямо на плац. Каждый провинившийся стоял лицом к строю. А военный оркестр тем временем выбивал дробь. Вот тебе и музыка… чуть веселее, чем «похоронный марш» Шопена…

Читайте также:  Подготовка к ielts самостоятельно с нуля онлайн бесплатно, сдача экзамена

ТОП самых популярных идиом английского языка

А теперь пришла пора засучить рукава, и разом выучить пятьдесят фразеологизмов. Поверьте – после первых десяти все пойдет как по маслу. Кстати, английский эквивалент – clockwork. Типа как заведенный, как механизм, как часы. Ну а суть одна – хорошо работает.

All 6’s — параллельно, не имеет значения, все равно

Around the clock — круглые сутки

To call somebody/something in/into question — подозревать, под сомнения ставить, сомневаться в ком-то, чем-то

To carry the can — «без вины виноватый», «преступление без наказания»

Call the shots — идти по жизни хозяином, быть себе головой

Clean as a whistle — чист (трезв) как стеклышко

Have a close call — на волосок от фиаско

Crunch time — цейтнот, очень сложный период, из последних сил, на выносливость

Cry wolf — это была ложная тревога, можно расслабиться

Deep six — выкинуть что-либо, освободиться от чего-то

All of a sudden — разразилось как гром среди ясного неба

As easy as pie — проще пареной репы

The acid test — тест на прочность (ядреный тест)

Another cup of tea — ну это совсем другое дело…

Have been around — собаку съесть, иметь опыть, родиться «не вчера»

Down at heel — неряха

Draw the line — поставим в этом деле точу

Driving force — сердцевина, ядро, движущий мотив

Eye candy — и глаз приятно

Buy some time — потянуть время

The battle of books — академический, книжный спор

Behind closed doors — тайно, куларно

Have/ get egg on one’s face — опростоволоситься, скомпрометировать себя

Eat one’s words — пойти на попятную, взять слова обратно

Eat crow — повиниться

A eager beaver — очень хороший, самоотверженный работяга

A fair field and no favour — игра на равных, по-честному

Have the gift of the gab — быть краснобаем, Цицероном, иметь подвешенный язык, отлично выражать свою мысль, иметь дар красноречия

Green old age — молодящаяся, завидная старость

Half-and-half  — ни рыба, ни мясо

Hobson’s choice — мнимый выбор – «без вариантов», безальтернативность с иллюзией выбора

An Indian summer — пора золотой осени, бабье лето

In hot water — «попасть в кугу», оказаться в непростой ситуации

Ill at ease — чувствовать себя неуютно, не в своей тарелке

In no time — очень быстро, на глазаъ

Jump for joy — быть в эйфории, прыгать до потолка от радости

To keep to oneself — жить бирюком, нелюдимым, необщительным, некомпанейским

Lame duck — лузер, ламер, невезучий

Live it up — оторваться, побалдеть

New blood — новые силы, помощь, подмога

Pie in the sky — зряшные иллюзии

A dirty look — «смотрит косо, недовольно»

Done with mirrors — мошенничество, обман

Strong languagе — сальные, матерные, очень крепкие выражения

Take heart — быть смелым, отважным.

Важно! Идиомы – неотъемлемая часть любой языковой культуры. Не зная идиом, вы не сможете проникнуть в саму ткань языка и познать особенность мышления его носителей.

When hell freezes over! — Это произойдет тогда, когда рак на горе свистнет

Crunch time — Типа дедлайн. “I don’t have enough time to go for a walk. It’s crunch time at work.”

Lеt your frеak flag fly — прояви себя уникально, покажи, что ты не такой, как все

Топ-15 помилок, які українці роблять в англійській мові

Репетитори мовного онлайн-сервісу italki.com склали список помилок, яких найчастіше допускають їх російсько та україномовні учні на заняттях.

1. How чи What?

Неправильно: How do you call this in English?

Правильно: What do you call this in English?

How і What часто бентежать нас, тому що ми робимо помилку, переводячи дослівно фразу “Як це називається?” З української на англійську. Слід пам’ятати, що це не завжди так.

2. Say чи Tell?

Неправильно: Can you say me how to tell this in English?

Правильно: Can you tell me how to say this in English?

Say використовується, коли йдеться про щось, що було сказано кимось. Воно використовується, щоб повідомити, що хтось щось сказав. Tell використовується в більш конкретному сенсі для позначення процесу або інформування когось про щось. Це односторонній процес, а дієслово tell повине супроводжуватися непрямим доповненням (tell us / him / her / the audience).

At lunch John told his coworkers about his business trip to China.

John said that the business trip to China went very well.

Запам’ятайте ці словосполучення:

Say yes or no, a few words, something.

Tell a story, a lie, a secret, a joke, the truth.

3. I feel myself (я почуваю себе)

Неправильно: I feel myself fine today.

Правильно: I feel fine today.

На відміну від української мови, в англійській після дієслова “почувати” не використовується зворотній займенник myself (себе). Отже, в англійській мові носії кажуть I feel well; I feel sick; I feel happy. Якщо ви сказали I feel myself (я відчуваю себе), для носіїв англійської мови це буде звучати дивно, як ніби ви говорите про фізичний контакт або торкаєтеся до себе.

4. Enough (досить)

Неправильно: She spoke English enough well to get the job.

Правильно: She spoke English well enough to get the job.

В цілому, порядок слів в англійській мові є більш суворим, ніж в українській. Правильне розташування слова enough залежить від слова, до якого воно прив’язане, це може бути прислівник, прикметник або іменник. Якщо воно прив’язане до прислівника або прикметника, то варто ставити після дієслова:

Do you think he’s old enough to watch that movie?

We’ve done enough today.

Якщо воно прив’язане до іменника, то варто перед дієсловом:

We had enough money to buy a ticket.

5. Normal (нормально)

Неправильно:

“How are you?”

“I’m normal, thanks.”

Правильно:

“How are you?”

“I’m fine, thanks.”

В англійській мові ми зазвичай не використовуємо слово normal (нормально), щоб відповісти на питання про нашо настрій або як пройшов наш день. Замість цього слід використовувати такі слова, як fine або okay.

Normal (нормально) англійською означає «середній» чи «не дивний».

Якщо у відповідь на це питання ви скажете, що ви нормальний, це буде звучати, як ніби ви намагаєтеся сказати, що ви нормальна людина, а не дивний або навіть божевільний (для цього може бути слушна нагода, але ймовірно, це не те, що ви маєте намір сказати!).

6. Вчений (scientist, scholar)

Неправильно: Scientists study history so that humanity can learn from the past.

Правильно: Scholars study history so that humanity can learn from the past.

У перекладі з англійської слово вчений може бути переведено як scientist або scholar, але кожне слово має різне значення.

Scientist – це той, хто є експертом в науках, особливо тих, які називаються точними науками (фізика, хімія, біологія і т.д.) або соціальними науками (психологія, соціологія, політологія тощо).

Scholar є терміном, який використовується в більш широкому сенсі для позначення того, хто є експертом в певній галузі знань і має глибоке розуміння цього питання, завдяки вивченню.

Слово scholar не використовується для фахівця в галузі наук, але воно може бути використано для таких предметів, як історія, мови і мистецтво. Слово Scholar також може бути використано для студента, який отримав scholarship (стипендію).

Ось ще один спосіб зрозуміти різницю між scientist і scholar: a scientist може використовувати такі наукові методи, як гіпотеза, експеримент і висновок, для вивчення предметів, в той час як a scholar не обов’язково повинен використовувати наукові експерименти.

7. Прийменники for, from, to, of

Неправильно: I was waiting David on the theater.

Правильно: I was waiting for David at the theater.

Одна з найпоширеніших помилок для україномовних, які вивчають англійську мову, – це те, що вони плутаються в прийменниках або опускають їх. Це дійсно буває важко, тому що часто здається, що прийменники в англійських і українських висловах повинні бути однакові, але насправді вони різні. Ось список прийменників, які збивають з пантелику найчастіше:

 • Depends on – залежати від
 • Tired of – втомився від
 • Divide into розділити на

Буває й таке, що в англійському словосполученні не потрібно використовувати прийменник, але він необхідний в українській або навпаки.

Наприклад:

 • To wait for someone – чекати когось
 • To graduate from school – закінчити школу
 • To listen to someone / music – слухати когось / музику
 • To be afraid of someone / something – боятися когось / щось
 • Explain to someone – пояснити комусь
 • To answer a question – відповісти на питання

Потрібно відзначити, що є деякі загальні категорії прийменників, які можуть бути корисними, щоб краще зрозуміти, що і як використовується:

Покриття: on (настільні, настінні, підлогові, плити, дах, особа, полки і т.д.)

Технології: on (комп’ютер, телевізор, радіо, екран, DVD, жорсткий диск, CD і т.п.)

Громадський транспорт: on (поїзд, автобус, трамвай, літак, корабель, паром і т.д.)

Усередині фізичного об’єкта / структури:
in (книга, газета, капелюх, ящик, кишеню, ящик, номер і т.д.)

Місця: at / in (офіс, стадіон, магазин, супермаркет, станція, театр, парк і т.д.)

8. City (Місто)

Неправильно: I am from Kyiv city.

Правильно: I am from Kyiv / the city of Kyiv.

Як правило, можна сказати назву міста (Київ, Нью-Йорк, Лондон), не включаючи слово місто. Можна сказати слово місто, заявляючи його офіційну назва.

Більшість міст використовують конструкцію the city of … (the city of London, the city of Boston, the city of Kyiv), але деякі міста використовують слово місто відразу після своєї назви (New York City).

Це також іноді необхідно для того, щоб підкреслити, що це конкретне місто, а не географічна зона з таким же ім’ям.

I grew up in a small town in the state of New York, but now I live in New York City.

Although I have lived in Кyiv for several years, my parents still live in a small town outside of the city but still in Kyiv Oblast.

Нарешті, слід пам’ятати, що деякі міста включають слово місто в назві. Наприклад, Salt Lake City і Mexico City (Солт-Лейк-Сіті і Мехіко). Для них, звичайно, завжди необхідно використовувати слово місто, оскільки це є частиною їх назви.

I visited Salt Lake City this summer.

9. Однина і множина

Неправильно: The professor gave us several useful advices for our researches.

Правильно: The professor gave us several useful words of advice for our research projects.

І в українській, і в англійській є злічувані іменники (крісло, яблуко, стакан) і незлічувані (вода, час, рис), але україномовні часто плутають іменники, які належать до злічуваних в українській мові, але в англійській вони належать до іншої категорії.

Ось список незлічуваних іменників в англійській мові, які найчастіше викликають збентеження:

Advice, research, knowledge, accommodation, baggage, equipment, furniture, garbage, information, luggage, money, news, pasta, progress, travel, work.

Читайте также:  Счастье есть! цитаты на английском

Пам’ятайте, що якщо ви хочете вимовити незлічувані іменники у множині, необхідно використовувати такі додаткові слова, як piece, glass, chunk.

We just bought several new pieces of equipment for our lab.

I’ll have three glasses of lemonade, please.

She cut off a large chunk of meat and fed it to her dog.

Нарешті, є кілька виразів, які повинні використовуватися в однині в англійській мові, але україномовні часто використовують у множині.

Правильно: Thank God, we have each other.

Неправильно: Thanks Gods

Правильно: No problem!

Неправильно: No problems!

Правильно: We have no comment about the case.

Неправильно: no comments

10. Possibility і Opportunity

Неправильно: I will have the possibility to go to the conference next year.

Правильно: I will have the opportunity to go to the conference next year.

Україномовні часто занадто багато використовують слово possibility при спробі перевести слово “можливість” на англійську. У той час як в англійській мові існують два еквівалента – це possibility і opportunity, використання яких залежить від контексту.

Пам’ятайте, що possibility означає щось, що може статися або може виявитися правдою.

Opportunity означає сприятливі обставини, які дозволяють робити щось або дають шанс для просування.

There is a possibility that it will rain tomorrow, so you will have an opportunity to use your new umbrella.

There is a possibility that we will have enough funding for another research assistant position. If so, you will have an opportunity to apply for this position.

11. Learn чи Teach?

Неправильно: Can you learn me to speak English better?

Правильно: Can you teach me to speak English better?

Learn and teach часто плутають, адже в залежності від контексту, вони обидва можуть означати “вчити”.

Проте, в англійській мові їх значення абсолютно різні. Learn – це те, що студент робить (навчитися). Teach – це те, що робить вчитель (викладати).

“I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me anything. So if I’m going to learn, I must do it by listening. “-Larry King

12. Free

Неправильно: I want to speak English freely.

Правильно: I want to speak English fluently.

Якщо людина хоче сказати, що вона володіє мовою вільно і правильно, ми використовуємо слово fluent, а не free (вільний). Free також може означати щось, що нічого не варто (безкоштовно). Однак, коли free ставиться після іменника (smoke-free, car-free, alcohol-free), це означає, що ця річ або дія заборонено.

This is the smoke-free bar. If you want to smoke, you must go outside.

13. Do чи Make?

Неправильно: I think I did a mistake.

Правильно: I think I made a mistake.

Do і make обидва можуть бути переведені як “зробити”, що призводить до плутанини для україномовних. Доброю новиною є те, що є кілька рекомендацій щодо того, коли використовувати make і коли використовувати do.

Do

Ми часто використовуємо do для повсякденної діяльності або роботи, яка не виробляє фізичний об’єкт.

Do homework, do the dishes, do the laundry, do a job, do the shopping

Ми також використовуємо do, коли ми говоримо про речі в цілому, але конкретно не називаємо цю діяльність. Замість цього ми використовуємо такі слова, як something, nothing, anything, everything і ін.

He has done nothing all day.

She would do anything for her Mom.

Is there something I can do for you?

Make

Make часто використовується, щоб висловити побудову і створення чогось, що можна помацати.

Make food, make a cup of tea, make clothes, make a mess.

Проте, існує багато make і do словосполучень, які не дотримуються цих правил і їх потрібно просто запам’ятати.

Make money, do someone a favor, do business, make a decision, do good, make a plan.

14. Expensive чи dear?

Неправильно: That computer is too dear for me to buy.

Правильно: That computer is too expensive for me to buy.

Слово “дорогий” можна перевести як expensive або dear. Обидва слова означають те, що є цінним для людини, але, як правило, в різних сенсах. Хоча dear і може означати те, що є цінним у фінансовому сенсі, сьогодні в більшості випадків воно використовується, щоб позначити щось, що є цінним в емоційному або особистісному сенсі.

This necklace is not very expensive, but, since it belonged to my grandmother, it is very dear to me.

Expensive стосується того, що є цінним у фінансовому сенсі.

I wish I had not dropped my new iPhone in the toilet. It was really expensive!

15. Рід

Неправильно: It’s time I bought a new computer, since he is very old.

Правильно: It’s time I bought a new computer, since it is very old.

Україномовні часто використовують займенники he або she, коли вони повинні використовувати it. Пам’ятайте, що в англійській мові ми використовуємо he або she тільки тоді, коли звертаємося до людей.

Доречно також використовувати he або she для тварин, таких як собаки, кішки, або інших тварин, стать яких легко визначити.

Ми часто робимо це для домашніх або інших тварин, до яких у нас є особиста симпатія і яких ми, як правило, персоніфікуємо:

I have fond memories of my dog, Spot. He was a great dog.

Ми також можемо використовувати рід для об’єктів, до яких ми відчуваємо особисту симпатію або прихильність, таких як автомобілі, кораблі або навіть країни:

Look at that sports car! Is not she a beauty?

Є деякі слова в англійській мові, що враховують аспект роду. Ці слова належать до природного (фактичного) статі людини або тварини.

Жіночий: women, girl, mother, daughter, aunt, niece, nun, goddess, empress, queen, princess, heroine, actress, waitress, lioness, cow

Чоловічий: man, boy, father, son, uncle, nephew, monk, god, emperor, king, prince, hero, actor, waiter, lion, bull

У сучасному використанні такі слова, як waiter (офіціант), actor (актор), hero (герой) використовуються як для чоловічого, так і для жіночого роду. Можна додати слово чоловік або жінка, якщо необхідно позначити стать.

Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам робити менше помилок. Бажаємо успіхів у вивченні англійської мови!

Джерело: lamp.im

Топ 200 английских идиом для ielts speaking 7+

Идиомы  – это фразеологизмы, устойчивые словосочетания, которые понимаются в переносном смысле. Если вы переведёте каждое слово по отдельности из этого выражения, то можете не понять смысл высказывания. Поэтому английские идиомы нужно учить и уметь их правильно использовать.

В каких частях экзамена IELTS пригодятся идиомы? Только в IELTS Speaking и для написания письма другу в IELTS General (IELTS Writing task 1). При написании эссе и описании графиков ни в коим случае нельзя использовать ни идиомы, ни фразовые глаголы, так как всё должно быть оформлено в официальном стиле; идиомы, разговорные фразы и сленг в котором не допускается.

Можно ли обойтись без идиом в IELTS Speaking?

В официальных критериях оценки IELTS Speaking употребление редких идиом обозначено как один из требований для IELTS кандидатов, которые заслуживают оценку 7 и выше. Поэтому если Вам нужен балл меньше 7, то можете не волноваться, а вот если вы уже в который раз набираете только балл 6, а нужна семёрка, то эта статья для вас.

Я употребил несколько идиом в IELTS Speaking, но не получил балл 7. В чём причина?

Во-первых, нужно быть аккуратными и точными в произнесении идиом.

Они должны быть уместными, звучать естественно, при этом нельзя менять порядок слов в идиоме или употреблять не с теми предлогами! Если вы будете злоупотреблять идиомами в каждом предложении, забывая при этом о других аспектах, то экзаменатор заметит натянутую заученную речь. К тому же, если пытаясь вспомнить ту или иную идиому, вы то и дело продолжительно молчали, запинались, – это не добавит вам плюсов.

Во-вторых, помимо идиом, нужно уметь разумно пользоваться словами-связками, сложными грамматическими конструкциями, широко употреблять синонимы в речи, улучшить произношение и интонацию. И самое главное – внимательно слушать вопросы экзаменатора и отвечать по теме.

Нужно ли учить идиомы специально для IELTS?

Многие преподаватели выступают против заучивания ответов и натаскивания на конкретные вопросы.  Они предлагают улучшать уровень общего английского в целом и лишь потом на экзамене оценка повысится автоматически. Однако, не все располагают годом или двумя для постепенного поднятия уровня английского.

К тому же на IELTS экзамене Speaking part длится всего 15 минут и за это время нужно продемонстрировать свои знания, умения и навыки в сжатые сроки.

Зная критерии оценки и путём тщательного изучения конкретных конструкций и систематической практики употребления их в устной речи, можно заметно улучшить впечатление экзаменатора об ответе в целом.

Как учить английские идиомы?

В контексте и постоянной практике в речи. Прочтите список и выпишите примерно 30, которые вы точно поняли как использовать в речи правильно. Тренируясь отвечать на IELTS Speaking вопросы на уроках с преподавателем, держите перед собой идиомы, заставляйте себя использовать

Наши преподаватели английского по скайпу, как русскоговорящие так и носители английского помогут попрактиковаться в формате IELTS экзамена. Они укажут на типичные ошибки, от которых нужно избавиться,  дадут рекомендации для получения заветной отметки.

Для того чтобы заказать пробный урок – заполните форму, и мы подберём для вас преподавателя.

Как часто

 • once in a blue moon (очень редко)
 • off and on (время от времени)

2500 слів по англ мови. Англійські слова, які повинен знати кожен

Перше питання, яке постає перед початківцями вивчати англійську мову — це скільки англійських слів потрібно знати, щоб почати говорити? Те, що доведеться вивчити кілька сотень слів, зрозуміло кожному, але лексичний мінімум  новачкові визначити не так-то просто.

На різних сайтах і в різних навчальних програмах даються різні лексичні мінімуми — на деяких сайтах ви знайдете тисячі англійських слів, які потрібно знати, десь 800, десь 100. У цій статті ми дамо вам основні слова які, потрібно знати англійською .

Їх всього 100, і якщо ви перебуваєте на самому початку шлях, цього буде цілком достатньо, щоб скласти якісь елементарні фрази і словосполучення.

Сто базових слів англійської мови

100 англійських слів для зручності запам'ятовування ми розділили слова за частинами мови і по групах. Кожне слово озвучено і до нього даний переклад.

При заучуванні слова, прослухайте його кілька разів, повторіть вголос. Ми рекомендуємо вам заучувати приблизно по 10 слів в день  , Починаючи кожен наступний етап з повторення списку раніше вивчених слів.

Вивчені слова допоможуть вам також в подальшому освоєнні граматики.

Отже, слухаємо вимова англійських слів онлайн, які повинен знати кожен

займенники

дієслова

приходити
допомагати
подобатися
Класти, покласти
Користуватися, використовувати
працювати

іменники

люди

місця

— Їжа та напої

періоди часу

родина

Різне

Коробка, ящик
Річ, предмет

прикметники

кольори

прислівники

Як вчити, щоб вивчити

Дуже важливо чути правильну вимову англійських слів, адже як Ви слово почуєте, так його і запам'ятайте. Щоб слова гарненько запам'ятовувалися, потрібно обов'язково використовувати їх на практиці.

Читайте также:  Модальный глагол must (have to) в английском языке: правила употребления, формы глагола, примеры

Для початку непогано було ви складати словосполучення з слів, відповідних один одному за змістом, наприклад, every day, go home.

Іноді слова на англійською  легше запам'ятовуються, якщо придумати з ними якусь кумедну або безглузду фразу  , Наприклад — We never use money або   I often see beautiful green people.

Чим більше різноманітних комбінацій з наявних слів вам вдасться придумати, тим краще запам'ятаються слова, оскільки в цьому випадку задіюється не тільки зорова і слухова пам'ять, а й асоціативне мислення.

Ще один спосіб для більш легкого запам'ятовування слів — це угруповання за певною ознакою. У розділі іменників ми вже зробили це для вас. Спробуйте цей метод для інших частин мови. Наприклад, прикметники можна вчити парами з протилежним значенням -good — bad   і т.д. У наявних говірками теж явно виділяється група -Today — Tomorrow — Yesterday . Уважно вивчивши список англійських слів, ви можете скласти для себе групи, які будуть зручні саме вам.

Ваше завдання — вивчити їх, запам'ятати правильну вимову і практикуватися як можна частіше, комбінуючи їх між собою в різних варіаціях. Після того, як ви будете впевнені, що все слова міцно осіли в вашій пам'яті, можна переходити до наступного рівня — збільшувати ваш словниковий запас  за допомогою легких текстів  і оповідань.

Онлайн вправу по методиці Lim English на запам'ятовування особових займенників

Хочете знати ще більше слів англійської мови? Тоді починайте вчитися по онлайн-методикою Lim English  . Ви отримаєте доступ до вправ, кожне з яких буде поповнювати ваш словниковий запас на 10-20 слів.

Які слова повинні знати все вивчають англійські мову? Скільки їх повинно бути? Відповіді на ці питання непрості і неоднозначні.

Лінгвісти, професора, експерти в області мовознавства не приходять до єдиної думки в цій дилемі. Здавалося б, чого варто підібрати різні за тематикою слова і зробити з них список …

Але які ж конкретно слова вибрати? Ми пропонуємо вам підбірку з 100 англійських слів, які повинен знати кожен.

Деякі з них здадуться вам занадто простими. Але давайте не забувати, що є люди, які роблять свої перші кроки в напрямку ідеального володіння англійською! Плюс — немає нічого поганого в повторенні.

Знаєте, як буває: слово крутиться на язиці, а згадати точно, як воно звучить — складно.

Тому ті, для кого представлені слова виявляться легкими, спробуйте придумати відповідні до них фрази або синоніми, наприклад, якщо ж ви знайдете для себе ці слова новими — обов'язково запам'ятовуйте їх на майбутнє!

Слова для спілкування англійською

Вчити нові слова можна по будь-якій зручній схемі. Три з них описані в статті? Головне об'єднати вираження в прості групи.

Наприклад, слова вітання. Про них ми писали в статті. Фрази подяки, які відносяться до стандартних виразів, необхідним для спілкування, ми розглядали в матеріалі під назвою. Так які ж англійські слова потрібно знати всім?

Найкорисніші англійські слова

Прийнято вважати, що лише 1000 слів досить для того,щоб вільно говорити англійською мовою на найпростіші теми. До цього переліку входять прийменники in, at, on, займенники I, you, he, she, it, we, they і інші, питальні слова where, why, what і ін., Числівники first, second і т.п.

Але з таким набором повноцінне пропозиція не складеш. З іншого боку, до цього списку не входять такі слова як трансформатор, уразливий, куниця. Ми-то і по-російськи нечасто їх вживаємо. Висновок: ці слова ніяк не допомагають у щоденному спілкуванні.

Краще вчити прості слова, які будуть в активі, ніж заучувати непотрібні, які так і залишаться «невикористаними».

Ми представляємо вам, дорогі читачі, добірку від NES: 100 англійських слів, які повинен знати кожен. Знати, пам'ятати і використовувати!

Врахуйте, дієслів в цьому списку ви не знайдете. Вони, без сумніву, потрібний пласт лексики, але про дієсловах і їх формах ми згадували в статті. Там же ви знайдете поради про те, як їх вивчити.

Тож почнемо!

1 група — сім'я (family) англійською:

 • батьки — parents [perənts],
 • дитина — child,
 • папа — father [fɑːðər],
 • мама — mother [mʌðər],
 • дочка — daughter [dɔːtər],
 • син — son,
 • брат — brother,
 • сестра — sister [sɪstər],
 • бабуся — grandmother [ɡrænmʌðər],
 • дідусь — grandfather [ɡrænfɑːðər].

2 група — освіту (education) англійською:

 • школа — school,
 • інститут — institute [ɪnstɪtuːt],
 • директор школи — principal [prɪnsəpl],
 • декан — dean,
 • учень — pupil [pjuːpl],
 • учитель — teacher [tiːtʃər],
 • студент — student [stuːdnt],
 • іспит — examination [ɪɡˌzæməneɪʃən],
 • оцінка — mark,
 • диплом — diploma.

3 група — професії (professions) англійською:

 • актор — actor [æktər],
 • письменник — author [ɔːθər],
 • водій — driver,
 • кухар — cook,
 • лікар — doctor [dɑːktər],
 • медсестра, медбрат — nurse,
 • будівельник — builder [bɪldər],
 • перукар — hairdresser [herdresər],
 • секретар — secretary [sekrəteri],
 • офіціант — waiter [weɪtər].

4 група — хобі (hobby)англійською :

 • танці — dancing [dænsɪŋ];
 • спів — singing [sɪŋɪŋ];
 • спорт — sports;
 • читання — reading [riːdɪŋ];
 • боулінг — bowling [boʊlɪŋ];
 • шахи — chess;
 • малювання — drawing [drɔːɪŋ];
 • колекціонування — collecting (of something);
 • садівництво — gardening [ɡɑːrdnɪŋ];
 • полювання — hunting [hʌntɪŋ].

5 група — розваги (entertainment)англійською :

 • телебачення — television [telɪvɪʒn];
 • кінотеатр — cinema [sɪnəmə];
 • фільм — movie [muːvi];
 • театр — theatre [θiːətər];
 • концерт — concert [kɑːnsərt];
 • музика — music [mjuːzɪk];
 • вечірка — party [pɑːrti];
 • музей — museum;
 • виставка — exhibition;
 • казино — casino.

6 група — емоції (emotions) англійською:

 • задоволений — pleased;
 • гордий — proud;
 • сумовитий — depressed;
 • сердитий — angry [ 'æŋgrɪ];
 • спокійний — calm;
 • здивований — surprised;
 • переляканий — afraid [ə «freıd];
 • радісний — cheerful [ «ʧıəful];
 • роздратований — annoyed [ə «nɔıd];
 • нудний — dull.

7 група — продукти харчування і напої (food and drink)англійською :

 • хліб — bread;
 • масло — butter [bʌtər];
 • яйце — egg;
 • сир — cheese;
 • бекон — bacon [beɪkən];
 • кава — coffee [kɔːfi];
 • чай — tea;
 • молоко — milk;
 • вода — water [wɔːtər];
 • йогурт — yogurt [joʊɡərt].

8 група — транспорт (transport) англійською:

 • автомобіль — car;
 • мотоцикл — motorcycle [moʊtərsaɪkl];
 • велосипед — bicycle [baɪsɪkl];
 • таксі — cab;
 • автобус — bus;
 • трамвай — tram;
 • метро — underground [ˌʌndərɡraʊnd];
 • поїзд — train;
 • літак — airplane [erpleɪn];
 • човен — boat.

9 група — географічні назви (geographical names)англійською :

 • північ — the North;
 • південь — the South;
 • захід — the West;
 • схід — the East;
 • держава — state;
 • країна — country [kʌntri];
 • місто — city [sɪti];
 • столиця — capital [kæpɪtl];
 • невелике місто — town;
 • село — village [vɪlɪdʒ].

10 група — подорож (traveling)англійською :

 • відпустку — vacation
 • аеропорт — airport [erpɔːrt];
 • вокзал — railway station [reɪlweɪ steɪʃn];
 • квиток — ticket [tɪkɪt];
 • бронювання — reservation [ˌrezərveɪʃn];
 • багаж — baggage [bæɡɪdʒ];
 • карта — map;
 • пам'ятки — attractions [ətrækʃənz];
 • готель — hotel;
 • номер (в готелі) — hotel room.

Скласти цей список виявилося не так просто, як здавалося на перший погляд. Багато про що хотілося написати, і все слова здавалися дуже важливими. Це ще раз підтверджує висловлювання про те, що немає межі досконалості. Дуже сподіваємося, що ці слова вам знадобляться, і ви не тільки їх запам'ятайте, але і будете вживати. Складайте свої таблиці з новими словами по-англійськи, вчіться і досягайте нових вершин з NES!

Школа NES з легкістю допомагає збагачувати вашу англійську мову новими словами, фразами і словосполученнями. Якщо у Вас є можливість вчитися вдень, приходьте до нас на. Це задоволення від спілкування, нові знання і економія коштів. Так як на денне навчання ми даємо гарну знижку!

Вивчаючи англійську мову, ми часто вигукуємо: «Я хочу збільшити свій словниковий запас!» Знайома фраза? Може бути, навіть знайома мета?

Цікаво, яка ж заповітна цифра для кожного: 100, 1.000 або 10.000 слів? Після ознайомлення з цікавою арифметикою, наведеної в статті, Ви переконаєтеся, що знання навіть 10 слів англійською — вже хороша платформа для мовної практики. Не вірите? Читайте далі.

Які найуживаніші англійські слова? Люди внесли в Оксфордський словник англійської мови величезний список всіх використовуваних слів, які назвали Оксфордський корпус англійської мови (Oxford English Corpus). Робота була виконана для того, щоб з'ясувати, які слова найуживаніші.

Те, що було виявлено, може вас здивувати. Замість розгляду кожного окремого слова, була зроблена ставка на пошук «базових слів», іменованих лемами (лема — анотація, тема, глоса). наприклад,   climbing, climbed і climbs  є варіаціями слова climb. При виявленні одного з цих слів воно записувалося всього лише як інша форма вживання слова climb.

Топ 100 аниме | Аниме Amino Amino

— Токийский гуль.

— Бездомный Бог.

— Атака Титанов.

— Семь смертных грехов.

— Школьные дни.

— Шарлотта.

— Алдноа Зеро.

— Крутой учитель Онидзука

— Ван Панч Мэн.

— Волейбол

— Синяя весна и механическая пушка.

— Тетрадь смерти.

— Врата: там бьются наши воины.

— Сказка о Хвосте фей.

— Президент студсовета — горничная.

— Дневник будущего.

— Школа Мертвецов.

— Евангелион.

— Иная.

— Девушки и Танки.

— Эхо террора.

— Мастера меча онлайн.

— Чёрная пуля.

— Сага Иксиона: Иное измерение.

— Убийца Акаме.

— Сердца Пандоры.

— Ван Пис

— Буря потерь: гибель человечества.

— Последний Серафим.

— Гинтама.

— Блич.

— Паразит: учение о жизни.

— Сатана на падработке.

— Нет игры — Нет жизни.

— Хеллсинг.

— Нана.

— Очень приятно, Бог.

— Стальной алхимик.

— Синий экзорцист.

— Доблесть рыцаря неудачника.

— Охотник Х Охотник.

— Альянс Серокрылых.

— Госик.

— Волчий дождь.

— Психопаспорт.

— Взрыв!

— Скажи: «Я люблю тебя».

— Мэйджор

— Ангельские ритмы.

— Эльфийская песнь.

— ТораДора!

— Круши Кромсай.

— Вольный стиль

— Торико

— Страна чудес смертников.

— Код Гиас.

— Темный дворецкий.

— Трогательный комплекс.

— Натюрморт в серых тонах.

— Вельзепуз.

— Баскетбол Куроко.

— Наруто

— Путь аса

— Спецкласс А.

— Озорной поцелуй

— Дотянутся до тебя.

— Шестая зона.

— Хикару и Го.

— Баракамон

— Корона Греха.

— Падшая с Небес: Ангел прихоти.

— Абсолютный дуэт.

— Врата Штейна.

— Усопшие.

— Актеры Ослепленного Города.

— История подделок.

— Шаман Кинг

— Гроб принцессы Чайки.

— Класс убийц.

— Добро пожаловать в Эн.Эйч.Кей.

— Невиданный цветок.

— Тетрадь дружбы Нацуме.

— Золотая пора.

— Твоя апрельская ложь.

— Школа отчаяния.

— Хладнокровный Хозуки.

— Герои шести цветков.

— Кланнад.

— Гуррен-Лаганн: Прочь из этого Мира.

— Нодамэ Кантабиле.

— Розовая пора моей жизни сплошной обман.

— Судьба: Ночь Схватки.

— Бакуман.

— Не сдавайся!

— Непорочная Мария.

— Волчица и пряности.

— Проект К.

— Пожиратель душ.

— Дюрарара!!

— Девочка-волшебница Мадока Магика.

— Мой сосед Тоторо

— Унесенные призраками

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector