Непряма мова в англійській мові (indirect speech): правила, таблиці, приклади

Пряма та непряма мова в англійській мові

Непряма мова в англійській мові (indirect speech): правила, таблиці, приклади

Є два варіанти передачі чийого-небудь висловлювання в англійській мові:

 1. Пряма мова (Direct Speech).
 2. Непряма мова (Indirect Speech).

Правила передачі прямої та непрямої мови

Пряма мова передається лапками та вважається окремим реченням. Після слів, що вводять пряму мову, зазвичай ставиться кома, а перше слово прямої мови пишеться з великої літери. Наприкінці прямої мови крапка або інший знак пунктуації ставиться всередині лапок:

Непряма мова не вимагає використання лапок та коми, оскільки вона передає зміст прямої мови. Перед використанням прямої мови може використовуватися сполучник that, але це не є обов’язковим:

Як бачимо, під час передачі непрямої мови змінився час підрядного речення. Це називається узгодженням часів. Як правило, при переході прямої мови у непряму, відбувається “відкочування” часу назад. Нижче є таблиця, на якій показана зміна часів у непрямій мові:

 Час у прямій мові  Змінюється на час у непрямій мові
 Present Simple  Past Simple
 Past Simple  Past Perfect
 Future Simple  Future Simple in the Past
 Present Continuous  Past Continuous
 Past Continuous  Past Perfect Continuous
 Future Continuous  Future Continuous in the Past
 Present Perfect  Past Perfect
 Future Perfect  Future Perfect in the Past
 Present Perfect Continuous  Past Perfect Continuous
 Future Perfect Continuous  Future Perfect Continuous in the Past

Past Perfect та Past Perfect Continuous не змінюються. Past Simple також не змінюється на Past Perfect якщо вказана точна дата:

При переході прямої мови у непряму також змінюються й деякі займенники, прислівники часу та місця:

 Пряма мова  Непряма мова
 this  that
 these  those
 now  then
 today  that day
 tomorrow  next day
 the day after tomorrow  2 days later
 yesterday  the day before
 the day before yesterday  2 days before
 ago  before
 here  there
 this week  that week
 last week  the week before
 two days ago  two days before
 next week  the next week

Приклади:

Пряма мова Непряма мова
She told me: “I’m playing chess.”Вона сказала мені: “Я граю в шахи”. She told me (that) she was playing chess.Вона сказала мені, що грає в шахи.
 They said: “We will be waiting for you.”Вони сказали: “Ми будемо чекати на вас”.  They said (that) they would be waiting for us.Вони сказали, що будуть чекати на нас.
 Jack said: “Today I’m playing football.”Джек сказав: “Сьогодні я граю у футбол”.  Jack said (that) he was playing football that day.Джек сказав, що він грає у футбол в цей день.
 Mary said: “I will come tomorrow.”Мері сказала: “Я буду завтра”.  Mary said (that) she would come next day.Мері сказала, що вона прийде наступного дня (завтра).

Запитання у непрямій мові

У непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання в кінці речення замінюється на крапку.

У загальних питаннях головне та підрядне речення з’єднуються сполучниками if або whether:

У спеціальних запитаннях у непрямій мові головне та підрядне речення з’єднуються питальним словом:

Наказові речення в непрямій мові

В таких реченнях використовуються слова to say, to tell, to order, to ask, to beg, а дієслово в наказовому способі змінюється у форму інфінітива:

Далі:

 • Узгодження часів в англійській мові

Сподобався матеріал? Лайкни його! Тобі не важко, а нам приємно 🙂

Більше цікавого матеріалу з вивчення англійської мови:

Непряма мова в англійській мові (Indirect Speech)

Спілкуючись з людьми, ми постійно отримуємо від них якусь інформацію, яку в подальшому можемо передавати комусь іще. Про то, які ж існують способи в англійській мові для того, щоб передати слова іншої людини, ми і поговоримо сьогодні.

Пряма і непряма мова в англійській мові

У розмовній і письмовій мові часто виникає необхідність передати слова іншої людини, це можна зробити двома способами:

 1. Пряма мова (Direct Speech) – висловлювання іншої особи передається дослівно, точною цитатою. В англійській мові, як і в українській, пряма мова в письмовому виді виділяється лапками.
 2. Непряма мова (Indirect Speech) – слова передаються в переказі, у вигляді підрядних речень без додаткових знаків пунктуації.

Наприклад:

Пряма моваНепряма мова
He said, “I was in bad mood.”Він сказав: «Я був у поганому настрої». He said that he was in bad mood.Він сказав, що був у поганому настрої.

Пряма мова є окремим реченням, взятим в лапки. Воно може бути розповідним, питальним, наказовим. У плані пунктуації, як ви можете бачити з прикладу вище, є невеликі відмінності від прямої мови в українській мові:

 1. Перед прямою мовою в англійській мові ставиться кома, а не двокрапка.
 2. В кінці прямої мови точка ставиться перед закриває лапками, а не після.
 3. В англійській мові використовуються «верхні лапки».

Перехід прямої мови в непряму (оповіднє речення)

Для початку згадаємо, як будується непряма мова в українській: так коли ми хочемо перевести пряму мову в непряму, ми опускаємо лапки, додаємо союз «що» і як би переказуємо від третьої особи зміст прямої мови.

Пряма моваНепряма мова
Вікторія сказала: «Я так не думаю». Вікторія сказала, що вона так не думає.

Як бачите, ми замінили за змістом займенник «я» на «вона», а дієслово «думаю» на «думає», щоб непряма мова не звучала як цитата або як розповідь від першої особи.

В англійській мові пряма мова перекладається в непряму приблизно так само, як і в прикладі з українською.

Пряма моваНепряма мова
Victoria said, “I do not think so.” Victoria said that she did not think so.

Головна відмінність в тому, що між головною і підрядною частиною речення необхідно дотримуватись узгодження часів (див. п.6 нижче).

Ось які зміни відбуваються при переході прямої мови в непряму.

 1. Опускаються лапки, забирається кома перед прямою мовою.
 2. Додається союз that , що вводить підрядне речення з непрямою мовою (she did not think so). У розмовній мові союз that часто опускається: Victoria said (that) she did not think so.
 3. Особовий займенник змінюються за змістом. Наприклад, в наведеному вище прикладі, ми замінили I на she, оскільки говоримо про Вікторію від третьої особи.
 4. Якщо в головному реченні дієслово, що вводить пряму мову, стоїть в теперішньому або майбутньому часі, то дієслово в підрядному не змінюється. Приклади в таблиці:
Пряма моваНепряма мова
He says , “I was wrong.”Він каже: «Я був неправий». He says that he was wrong.Він каже, що був неправий.
They will say , “We are glad to see you.”Вони скажуть: «Ми раді вас бачити». They will say that they are glad to see you.Вони скажуть, що раді вас бачити.
 1. Якщо в головному реченні дієслово, що вводить пряму мову, стоїть в одному з минулих часів, то в непрямій мові в підрядному реченні дієслово змінюється у відповідності з правилами узгодження часів, тобто приймає відповідну форму минулого часу.Тобто якщо в прямій мові було Present Simple, час змінюється на Past Simple; якщо було Present Perfect, змінюється на Past Perfect; якщо Present Continuous, змінюється на Past Continuous.Якщо ж в прямій мові був майбутній час, то дієслово змінюється за допомогою другого дієслова would на відповідну форму «майбутнє в минулому» (Future in the Past).
Present Simple  → Past Simple Present Continuous  → Past Continuous Present Perfect  → Past Perfect Future Simple  → Future in the Past (will змінюється на would)
Пряма мова Непряма мова
Anna  said , “I  work  as a sales manager.”Анна сказала: «Я працюю менеджером з продажу». Anna  said  that she  worked  as a sales manager.Анна сказала, що працює менеджером з продажу.
Martin  said , “I  am working  on an interesting project.”Мартін сказав: «Я працюю над цікавим проектом». Martin  said  that he  was working  on an interesting project.Мартін сказав, що працює над цікавим проектом.
Lily  said , “I  have discussed  my working schedule with my supervisor.”Лілі сказала: «Я обговорила графік роботи з моїм керівником». Lily  said  that  she had discussed  her working schedule with her supervisor.Лілі сказала, що обговорила графік роботи з її керівником.
He  told  me, “You  willl  never  getpromoted.”Він сказав мені: «Тебе ніколи не підвищать». He  told  me that I  would  never  getpromoted.Він сказав мені, що мене ніколи не підвищать.
 1. Якщо дієслово, що вводить пряму мову, вжито в минулому часі, в непрямій мові модальні дієслова must, can, may змінюються на відповідні форми (або синонім, як must) минулого часу: must – had to, can – could, may – might. Дієслова should, ought не змінюються. Приклади:
Читайте также:  Повелительное наклонение в английском языке (imperative mood) — правило и примеры предложений
Пряма моваНепряма мова
My father said , “You should  think of your future.”Мій батько сказав: «Тобі слід подумати про моє майбутнє». My father said that I  should  think of my future.Мій батько сказав, що мені слід подумати про моє майбутнє.
 1. Якщо дієслово to say в головній частині речення використовується без прямого доповнення, то в непрямій мові воно не змінюється. Якщо з доповненням, наприклад “she said to me“, то в непрямій мові змінюється на дієслово to tell .
Пряма моваНепряма мова
She said to me , “You are lucky.”Вона сказала мені: «Ти везучий». She told me that I was lucky.Вона сказала мені, що я везучий.
 1. Як і в українській мові, вказівні займенники і прислівники часу в прямій мові англійської змінюються за змістом, якщо цього вимагають обставини.
Пряма моваНепряма мова
this, these (цей, ці) that, those (той, ті)
here (тут) there (там)
now (зараз) then (тоді)
today (сьогодні) that day (в той день)
tomorrow (завтра) the next day (на наступний день)
yesterday the day before (день, що передує)

Приклади:

Пряма мова Непряма мова
Maria said, “I lost my keys here .”Марія сказала: «Я втратила тут свої ключі». Maria said that she lost her keys there .Марія сказала, що втратила там свої ключі.

Така заміна доречна, якщо Марія втратила ключі на заправці, а розповідається про це вже вдома. Відповідно доречно буде сказати, що вона втратила ключі «там», а не «тут», тому що «тут» вже буде означати «дома», тобто в місці, де відбувається розмова.

Однак якщо Марія втратила ключі на заправці і розмова теж іде на заправці, то можна сказати так: “Maria said that she lost her keys  here .”

Питання в непрямій мові

Якщо пряма мова є питальним реченням, то в непрямій мові воно стає підрядним, при цьому в ньому використовується прямий порядок слів і опускається знак питання.

Загальні питання  (що починаються з допоміжного або модального дієслова) вводяться в речення союзом if або whether, обидва союзу відповідають в даному випадку частці «чи» в українській мові.

Пряма моваНепряма мова
Jane asked me, “Can you do me a favour?”Джейн запитала мене: «Ти не міг би надати мені послугу?» Jane asked me if (whether) I could do her a favour.Джейн запитала мене, чи можу я надати їй послугу.
He asked me, “Do you speak Spanish?”Він запитав мене: «Ви говорите по-іспанськи?» He asked me if (whether) I spoke Spanish.Він запитав мене, кажу я по-іспанськи.

Якщо відповідь коротка (yes, I do), він приєднується союзом that без слів yes і no.

Пряма моваНепряма мова

Indirect Speech: правила поводження прямої мови в непряму

У нашому російській мові існує два способи передачі чужого мовлення: пряма і непряма мова. Так само і в англійській. І якщо з прямою мовою все зрозуміло, то використання, правила і оформлення непрямої мови можуть викликати деякі труднощі. У статті ви зможете знайти правила Indirect Speech і факти, які можуть здатися цікавими.

Пряма і непряма мова в російській мові

Що взагалі таке пряма і непряма мова? Для початку наведемо прості приклади російською мовою для більшої наочності. Пряма мова передається дослівно. Існують певні правила оформлення прямої мови в російській мові. Вона вводиться або лапками і двокрапкою, або тире. Погляньте на два наступних прикладу:

 1. Він сказав: «Я хочу вивчати англійську мову».
 2. — Я хочу вивчати англійську мову, — сказав він.

Непряма мова ж вводиться союзом у сложноподчиненном реченні і не завжди передає мова людини слово в слово:

 1. Він сказав, що хоче вивчати англійську мову.
 2. Марина говорила, що збирається вступати на журналістику.

Direct and Indirect Speech: правила

В англійській мові, так само як і в російській, існує direct (пряма) і Indirect (непряма) Speech (мова).

Для початку розберемо особливості прямої мови в англійській мові. Як і в російській, вона повністю передає слова людини і не змінює сказане. Найчастіше Direct Speech відособлюється лапками і комами:

 1. He said, «I want to learn English.»
 2. «I want to learn English,» He said.

Як ви могли помітити, розділові знаки у прямій мові в англійській мові, на відміну від російської, ставляться усередині самої прямої мови, після дужки не ставиться тире, перше слово завжди пишеться з великої літери.

Непряма мова в англійській мові вимагає більш докладного пояснення. Зараз ми і спробуємо з’ясувати, як оформлюється і передається мова людини в англійській мові, а також з’ясуємо основні правила Indirect Speech.

Indirect Speech: що це таке?

З непрямою мовою у багатьох людей виникають деякі проблеми. В основному з тим, що в англійській мові тут працює узгодження часів.

Але для початку давайте розберемо основні моменти Indirect Speech, які потрібно обов’язково знати.

Основна відмінність прямої і непрямої мови в тому, що при передачі слів людини непрямою мовою лапки і знаки пунктуації опускаються, а перша особа змінюється на третє. Також непряма мова в англійській мові найчастіше вводиться союзом that. Тобто речення з прямою мовою:

 • Mary says, «I love reading.» — Марія сказала: «Я люблю читати».

Має наступний вигляд речення з непрямою мовою:

 • Mary says that she loves reading. — Мері говорить, що любить читати.

Все дуже просто, якщо час головного речення — сьогодення або майбутнє. Тоді і в придатковому пропозиції буде такий же час. Але якщо ми маємо справу з минулим часом, все буде трохи складніше.

Дивіться також:  Дисгармонія — це що таке? Значення, походження й тлумачення

Indirect Speech: узгодження часів

Узгодження часів тільки здається складним, насправді ж воно не таке складне, якщо розібратися.

Простіше кажучи, це правило працює так: те, що було прямою мовою, тобто підрядне речення, узгоджується з часом у головному реченні. Наприклад, якщо ми говоримо: «Джек сказав, що грає в теніс», нам потрібно поставити «грає» в тому ж часі, в якому стоїть слово «сказав» — у минулому. В англійській мові ми працюємо саме за цим принципом:

 • Jack said that he played tennis. — Джек сказав, що грає в теніс.

Для наочності складемо невелику таблицю, в якій показано, як змінюється кожне час згідно з правилами Indirect Speech.

Речення з прямою мовою Речення з непрямою мовою
Present SimpleHe said, «I learn English every day». — Він сказав: «Я вивчаю англійську кожен день». Past SimpleHe said that he learned English every day. — Він сказав, що вивчає англійську кожен день.
Present ContinuousDiana said, «I am looking for my younger sister now». — Діана сказала: «Я придивлявся за своєю молодшою сестричкою зараз». Past ContinuousDiana said that she was looking for her younger sister then. — Діана сказала, що вона доглядає за сестричкою зараз.
Present PerfectSasha said, «I have already written me essay». — Саша сказала: «Я вже написала свій твір». Past PerfectSasha said that she had already written her essay. — Саша сказала, що вона вже написала її твір.
Present Perfect ContinuousJastin said, «I have been learning Japanese for two years». — Джастін сказав: «Я вивчаю японську вже два роки». Past Perfect ContinuousJastin said that she had been learning Japanese for two years. — Джастін сказав, що він вчить японську протягом двох років.
Past SimpleShe noticed, «Mary did all that stuff by herself». — Вона зауважила: «Мері зробила все це сама». Past PerfectShe noticed that Mary had done all that stuff by herself. — Вона помітила, що Мері зробила все це сама.
Past ContinuousMartin whispered, «I was looking for you all evening». — Мартін прошепотів: «Я шукав тебе весь вечір». Past Perfect ContinuousMartin whispered that he had been looking for me all evening. — Мартін прошепотів, що шукав мене весь вечір.
Past Perfect Залишається незмінним
Past Perfect Continuous Залишається незмінним
FutureMy dad said, «We will buy that car!» — Мій тато сказав: «Ми купимо цю машину». Future In The PastMy dad said that we would buy that car. — Мій тато сказав, що ми купимо цю машину.

Не забувайте, що разом з часом, згідно з правилами Indirect Speech англійською мовою змінюються і займенники. Тобто:

 • now (зараз) змінюється на then (тоді);
 • this (цей) змінюється на that (той);
 • these (ці) → those (ті);
 • today (сьогодні) → that day (в той день, тоді);
 • tomorrow (завтра) → the next day (на наступний день);
 • yesterday (вчора) → the day before (напередодні);
 • ago (тому, тому) → before (раніше);
 • next day/week/year (на наступний день/на наступному тижні/в наступному році) → the following/next day/week/year (те ж саме, в принципі, змінюється лише слово і додається певний артикль);
 • last morning/night/day/year (вчора вранці/вчора вночі/вчорашнім днем/в тому році) → the previous morning/night/day/year (попереднім вранці, попередньої ночі, попереднім днем, у попередньому році).
Читайте также:  Кот в сапогах, Красная шапочка и др. - сборник сказок на английском

Модальні дієслова теж змінюються у непрямій промови, але тільки ті, що мають свою форму в минулому часі: can, may, have to. Наприклад, must минулого часу не має, значить, залишається незмінним. Але він залишається незмінним тільки тоді, коли виражає наказ або рада з відтінком повинності. У випадку якщо ми говоримо більше про необхідність що-небудь зробити, must змінюється на had to.

Коли не змінюється:

 • My girlfriend said, «You musn’t smoke!» — Моя дівчина сказала: «Ти не повинен курити!»
 • My girlfriend said I musn’t smoke. — Моя дівчина сказала, що я не повинен/мені не можна палити.

Коли змінюється на had to:

 • Alice said again: «I must finish this work now!» — Аліса знову сказала: «Я повинна закінчити цю роботу зараз!»
 • Alice said that the had to finish that work then. — Аліса сказала, що має закінчити цю роботу.

Випадки, коли часи можуть не змінюватися

Загальновідомі факти, що передаються в придатковому пропозиції, не будуть узгоджуватися:

 • The teacher said that the Earth goes round the sun. — Вчитель сказав, що Земля обертається навколо Сонця.

Якщо ви розповідаєте у своїй промові про те, що як і раніше не змінилася, то можна опустити правила узгодження часів і залишити майбутнє або даний час так, як воно є. Візьмемо речення з прямою мовою:

 • Jonh said, «Frank speaks Korean so fluently!» — Джон сказав: «Френк так вільно говорить на корейському!»

Переробити його в речення з непрямою мовою можна, спираючись і на правила узгодження часів, але також не буде вважатися помилкою, якщо ви не станете змінювати час: адже Френк досі так само вільно говорить на корейському.

 • Jonh said that Frank spoke Korean fluently. — Джон сказав, що Френк вільно говорить корейською мовою.
 • Jonh said that Frank speaks Korean fluently. — Джон сказав, що Френк вільно говорить корейською мовою.

Наведемо ще один приклад речення з прямою мовою.

 • Mary told, «Learning French is boring for me». — Мері розповіла: «Вивчення французької мови для мене — нудне заняття.»

Але відомо, що Мері раніше вивчає французьку і так само думає, що вивчення цієї мови нудне. Тому ми можемо узгодити підрядне, а не можемо узгодити. Ні те, ні інше не буде вважатися помилкою.

 • Mary told that learning French is boring for her. — Мері розповіла, що вивчення французької мови для неї — нудне заняття.
 • Mary told that learning French was boring for her. — Мері розповіла, що вивчення французької мови для неї — нудне заняття.

Indirect Speech: питальні речення і правила їх утворення

Існує два види Indirect Questions (непрямих питань: загальні і спеціальні. Про кожного з них ми зараз і розповімо.

Загальні питання

Це такі питання, на які ми можемо відповісти просто «так» або «ні». При перекладі загального питання в непряму мову ми використовуємо спілки if або whether, які переводяться на російську як «якщо». В цілому тут працюють ті ж принципи узгодження часів, як і в стверджувальних реченнях.

Пряма та непряма мова (Direct and Indirect speech)

Прямою мовою (Direct Speech) називається
передача чийого-небудь висловлювання.

“What time is
it?” he asked.

“It’s almost
ten,” she answered.

Mary said, “I’m
very fond of roses.”

Непрямою мовою (Indirect Speech) називається передача змісту прямої мови у вигляді переказу. Перехід від прямої

мови до непрямої зв’язаний з деякою зміною форми висловлювання, наприклад:

Пряма мова Непряма мова
“Iam ready,” he said. Hesaid that he was ready.
“Willyou come?” she asked him. Sheasked him if he would him. come.

При перетворенні прямої мови в непряму в англійській мові додержують певних правил, які подаються нижче. Непряма мова має форму додаткового

підрядного речення, яке вводиться сполучником that або безсполучниково, до дієслів повідомлення to say, to tell, to write, to answer, to reply та ін. При цьому дієслово to tell завжди вживається з непрямим додатком, а дієслово to say — або з прийменниковим додатком

(з прийменником to), або без нього.
Дієслова to write, to answer, to reply звичайно вживають без непрямого або прийменникового
додатків.

Tom says he’s going
to study French. 

Jack told me that his
hobby was collecting postage stamps.

She answered that she
knew nothing about it.

In her last letter
she wrote that she had successfully passed all her exams.

При перетворенні прямої мови у непряму треба додержувати правил узгодження часів. Відповідно до цих правил час дієслова прямої мови не змінюється, якщо дієслово, яке вводить

непряму мову, стоїть у теперішньому часі.

Пряма мова Непряма мова
“Iam very sorry.” Неsays (that) he is very sorry.
Jane: “I’ll be ready ina   moment.” Janesays  that  she’ll be ready in a moment.

Якщо дієслово повідомлення стоїть в одному з минулих часів (звичайно в Past Indefinite), то дієслово непрямої мови теж повинно вживатися в минулому часі, причому час

дієслова при перетворенні прямої мови у непряму змінюється за такою схемою.

Пряма мова Непряма мова
Present Indefinite Past Indefinite
Present Continuous Past Continuous
Present Perfect Past Perfect
Past Indefinite Past Perfect
Future Indefinite Future Indefinite in the Past

Інші часи змінюються аналогічно (зсуваються в напрямі минулого). В українській мові такої зміни щодо вживання часів при перетворенні прямої мови в непряму немає. При цьому деякі займенники і прислівники часу і місця змінюються за

такою схемою.

this that
these those
here there
now then
today (on) that day
this week that week
yesterday the day before
last week the week before
two days ago two days before
tomorrow the next day
next week the next week
Пряма мова Непряма сова
She  said, “My  name is Lena.” Shesaid that her name was Lena.
(Вонасказала: «Мене звуть Лена»). Shetold me that her name was Lena.(Вонасказала, що її звуть Лена.)
Неsaid, “I’ll come tomorrow.” Неsaid (told me) (that) he would come the next day.
Shesaid, “I wasn’t here yesterday.” Shesaid (told us) (that) she had not been there the day before.
Пряма мова Непряма мова

Пряма та непряма мова в англійській мові: правила, пояснення, приклади

Щоб передати чиїсь слова, думки та висловлювання використовується пряма та непряма мова. Правила використання прямої та непрямої мови в англійській та українській мові відрізняються. Тож сьогодні пропонуємо розглянути загальні правила з прикладами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як не завалити граматику на ЗНО-2019 з англійської

Що таке direct speech?

Direct speech — це пряма мова, тобто дослівна передача чиїхось слів. Цитата завжди береться в лапки та виділяється від речення комою або двокрапкою.

Наприклад:

She said, «I am afraid I won’t be able to come, I’m sorry». — Вона сказала: «Боюся, я не зможу прийти, вибачте».

Що таке indirect / reported speech?

Indirect чи reported speech — це непряма мова в англійській мові, коли чиїсь слова передаються не дослівно. Непряма мова передається підрядним реченням, лапки не вживаються.

Наприклад:

My mum asked whether we were hungry. – Моя мама запитала, чи ми не голодні.

При передачі непрямої мови застосовується правило one tense back чи узгодження часів. Тобто дієслово у реченні, де біла пряма мова вживається у попередньому часі.

Час у прямій мові — Час у непрямій мові

 • Present Simple — Past Simple
 • Past Simple — Past Perfect
 • Future Simple — Future Simple in the Past
 • Present Continuous — Past Continuous
 • Past Continuous — Past Perfect Continuous
 • Future Continuous — Future Continuous in the Past
 • Present Perfect — Past Perfect
 • Future Perfect — Future Perfect in the Past
 • Present Perfect Continuous — Past Perfect Continuous
 • Future Perfect Continuous — Future Perfect Continuous in the Past
Читайте также:  Как ответить по английски на обращение или вопрос - упражнение

АЛЕ! Past Perfect та Past Perfect Continuous не змінюються.

Past Simple також не змінюється на Past Perfect якщо вказана точна дата.

She said that she was born in 1992. — Вона сказала, що народилася у 1992 році.

Kate said she often went jogging. — Кейт сказала, що вона часто тут бігає.

She said that she always drank coffee. — Вона сказала, що завжди п’є каву.

He explained that he was reading a book. — Він пояснив, що читає книгу.

He told me that he had been to Spain. — Він розповів, що був в Іспанії.

They complained that they had been waiting for hours. — Вони поскаржилися, що чекають декілька годин.

John said he would be busy till 6 p.m. — Джон сказав, що буде зайнятий до 6 вечора.

Як змінюються займенники та прислівники у непрямій мові

Пряма мова — Непряма мова

 • this — that
 • these — those
 • now — then
 • today — that day
 • tomorrow — next day
 • the day after tomorrow — 2 days later
 • yesterday — the day before
 • the day before yesterday — 2 days before
 • ago — before
 • here — there
 • this week — that week
 • last week — the week before
 • two days ago — two days before
 • next week — the next week

Запитання англійською в непрямій мові

У непрямій мові запитання мають прямий порядок слів, а замість знаку питання ставиться крапка.

Наприклад:

Пряма мова — Непряма мова

Where is the post office, please? — She asked me where the post office was.

Вибачте, де знаходиться пошта? — Вона запитала мене, де знаходиться пошта.

What are you doing? — She asked me what I was doing.

Що ти робиш? — Вона запитала мене, що я роблю.

Who was this fantastic man? — She asked me who that fantastic man had been.

Хто цей прекрасний чоловік? — Вона запитала, хто був цей прекрасний чоловік.

Прохання та накази у непрямій мові англійською

Якщо вас ввічливо просять чи наказують щось зробити, у непрямій мові використовуються слова to say, to tell, to order, to ask, to beg та дієслово в інфінітиві.

Наприклад:

Пряма мова — Непряма мова

 • Please help me. — She asked me to help her.
 • Будь ласка, допоможи мені. — Вона попросила мене допомогти їй.
 • Please don’t smoke. — She asked me not to smoke.
 • Будь ласка, не пали. — Вона попросила мене не палити.
 • Could you bring my book tonight? — She asked me to bring her book that night.
 • Ти б могла принести мені сьогодні книгу? — Вона запитала, чи могла б я принести сьогодні книгу.
 • Could you pass the milk, please? — She asked me to pass the milk.
 • Ти б міг передати молоко? — Вона запитала, чи міг би я передати молоко.
 • Would you mind coming early tomorrow? — She asked me to come early the next day.
 • Ти не проти завтра прийти рано? — Вона попросила мене прийти завтра рано.
 • Be on time! — He told me to be on time.
 • Будь вчасно! — Він сказав мені бути вчасно.

Заперечення у непрямій мові англійською

Для побудови заперечного речення використовуємо not та дієслово в інфінітиві.

Please don’t be late. — She asked us not to be late.

Будь ласка, не запізнюйся. — Вона попросила мене не запізнюватися.

Don’t be so loud! — He told us not to be loud.

Не галасуйте! — Він попросив нас не галасувати.

«Don’t touch any of these things!» — warned the detective. — The detective warned us not to touch any of those things.

«Не чіпайте нічого з цих речей», — попередив детектив. — Детектив попередив, щоб ми не чіпали нічого з речей.

Нагадаємо, що для тих, хто хоче швидко прокачати свою англійську, ми відкрили інтенсивний курс Brush Up. Початок навчання вже 26-го лютого, тому радимо вам забронювати місце в групі просто зараз, якщо не хочете втратити свій шанс.

Прямая и косвенная речь

Direct and indirect speech

Прямая речь в английском языке (Direct speech)

Предложения с прямой речью — это предложения, дословно цитирующие чье-либо высказывание.

«I will be home by eight o'clock,» she said.
«Я вернусь домой к восьми часам», — сказала она.

1) Пунктуация при прямой речи

а) Прямая речь заключается в кавычки (двойные или одинарные). Закрывающие кавычки ставятся после всех прочих знаков препинания (точки, запятой, восклицательного или вопросительного знаков).

б) Если слова автора находятся перед прямой речью, то они отделяются запятой (иногда также двоеточием, особенно если прямая речь представляет собой длинный текст).

в) Если слова автора находятся после прямой речи, то после прямой речи ставится запятая.

г) Тире при прямой речи не употребляется.

John said, ‘We must go now.’
Джон сказал: «Нам надо идти».

‘Okay,’ replied Martin, ‘I'll be ready in two minutes.’
«Хорошо, — ответил Мартин. — Я буду готов через две минуты».

But Mary objected: ‘I can't go immediately. I have to wait for Jane. She promised to bring me a message from Tom.’
Но Мэри возразила: «Я не могу идти сейчас. Мне нужно дождаться Джейн. Она обещала принести мне записку от Тома».

‘When should she come?’ asked John.
«Когда она должна прийти?» — спросил Джон.

2) Инверсия глаголов, вводящих прямую речь

а) Глаголы, вводящие прямую речь (такие, как say, ask, suggest, exclaim и др.) требуют обратного порядка слов, если стоят после прямой речи:

«Hush, mother!»whispered Kitty.
«Тише, мама!», — прошептала Китти.

«What do you hate most?» asked Fred.
«Что ты не любишь больше всего?», — спросил Фред.

б) Если подлежащим такого глагола является местоимение, то инверсия не требуется.

«I beg your pardon,» he said.
«Прошу прощения», — сказал он.

Косвенная речь в английском языке (Indirect speech)

Косвенная речь (непрямая речь) также называется «Reported speech».

Предложениями с косвенной (непрямой) речью называются предложения, которые не прямо цитируют, а «пересказывают» чье-либо высказывание.

1) Структура предложения с косвенной речью

а) Утвердительное предложение в косвенной речи обычно преобразуется в именное придаточное предложение, введенное союзом that.

«I'll help you,» he said. (пр.) — He said that he would help us. (непр.)
Он сказал, что поможет нам.

б) Вопрос в косвенной речи вводится союзами if, whether, а также вопросительными словами.

«Will you help us?» I asked him. (пр.) — I asked if he would help us. (непр.)
Я спросил, не поможет ли он нам.

в) Команда, просьба в косвенной речи обычно выражается инфинитивным оборотом (Infinitive clause); в более формальном стиле также именным придаточным предложением. Инфинитивный оборот обычно не употребляется после глаголов suggest и say.

«Please, help us!» I asked him. (пр.) — I asked him to help us. (непр.)
Я попросил его помочь нам.

«Be careful!» I said. (пр.) — I told him that he ought to be careful. (непр.)
Я сказал ему, чтобы он был осторожен.

2) Выбор временной формы глагола в косвенной речи

Выбор временной формы глагола в косвенной речи зависит от того, в каком времени употреблен глагол, вводящий косвенную речь. Смотрите подробнее согласование времен (Sequence of tenses).

3) Другие преобразования, необходимые при введении косвенной речи

а) Местоимения, как и в русском языке, заменяются в соответствии со смыслом:

«I can't see you,» he said. (пр.) — He said he couldn't see me. (непр.)
Он сказал, что не видит меня.

б) Некоторые наречия также заменяются в соответствии со смыслом (в правой колонке приведены те, которые употребляются в косвенной речи вместо соответствующих наречий в левой):

now today yesterday tomorrow two days ago last weeknext dayhere

this

immediately; thenthat daythe previous day; the day beforethe following day; the next daytwo days before; two days earlierthe week beforethe next day; the following daythere

that

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector