Всі часи в англійській мові | таблиці часів англійської мови

Всі часи в англійській мові: правила та таблиці

Всі часи в англійській мові | Таблиці часів англійської мови

Часи в англійській мові – це достатньо об’ємна частина усієї граматики, яка налічує 12 часових форм, та ще чотири додаткові групи Future in the Past, які наведені нижче в таблицях. Вони поділяються на чотири групи та чотири види часів.

Групи часів: Види часів:
 • Минулий.
 • Теперішній.
 • Майбутній.
 • Майбутній в минулому.
 • Неозначений.
 • Тривалий.
 • Доконаний.
 • Доконаний тривалий.

Вибір форми часу

Вибір форми часу в англійській мові, в якій потрібно сказати речення, залежить від того, як цю дію бачите саме ви. Нижче описані основні аспекти 16 часів англійської мові в таблицях. Більш детальну інформацію по кожному з часів ви можете дізнатись перейшовши за відповідним посиланням, які допоможуть детальніше розібратися в усіх нюансах та вивчити англійську мову.

Звичайні часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (заперечне речення)Приклад (запитальне речення)Present Simple(теперішній звичайний)

sometimesseldomregularlyalwaysevery dayusuallyoften Інфінітив.Для she/he/it закінчення -s (-es) I smile.He smiles.They speak.She speaks.You go.She goes. I do not smile.He does not smile.They don’t speak.She doesn’t speak.(do not – don’tdoes not – doesn’t) Do I smile?Does he smile?Do they speak?Does she speak?Do you go?Does she go?

Для теперішнього (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова to do, якщо дія повторюється, є постійною або послідовною та описує загальні факти та речі.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)Past Simple(минулий звичайний)

last weekyesterdaythe day beforea week agotwo years agoin 1988 Правильні дієслова з закінченням -ed.Неправильнідієслова (2-га колонка) I smiled.He smiled.They spoke.She spoke.You went.She went. I did not smile.He did not smile.They didn’t speak.She didn’t speak.(did not – didn’t) Did I smile?Did he smile?Did they speak?Did she speak?Did you go?Did she go?

Для минулого (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова did, якщо дія відбувалася в минулому.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)Future Simple(майбутній звичайний)

in a yeartomorrownext yearsoonnext week will + інфінітив I will smile.He will smile.They‘ll speak.She‘ll speak. I will not smile.He will not smile.They won’t speak.She won’t speak.(will not – won’t) Will I smile?Will he smile?Will they speak?Will she speak?

Для майбутнього (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова will, якщо дія буде відбувалася в майбутньому. Дієслово shall вважається застарілим та вже не використовується в англійській мові, тому дієслово will застосовується для всіх осіб.

Тривалі часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)Present Continuous(теперішній тривалий)

at the momentnow am/is/are +інфінітив з -ing закінченням I am eating.He is eating.They are sitting.She is sitting. I am not eating.He is not eating.They aren’t sitting.She isn’t sitting.(is not – isn’tare not – aren’t) Am I eating?Is he eating?Are they sitting?Is she sitting?

Для теперішнього (тривалого) часу речення будуються за допомогою am, is, are, якщо дія відбувається саме під час моменту мовлення.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)Past Continuous(минулий тривалий)

whilefrom 4 to 6the whole dayat this momentyesterdaythe whole evening was/were +інфінітив з -ing закінченням I was eating.He was eating.They were sitting.She was sitting. I was not eating.He was not eating.They weren’t sitting.She wasn’t sitting.(was not – wasn’twere not – weren’t) Was I eating?Was he eating?Were they sitting?Was she sitting?

Для минулого (тривалого) часу речення будуються за допомогою дієслів was/were, якщо дія відбувалася в минулому протягом певного періоду часу.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Future Continuous(майбутній тривалий)

whilefrom 4 to 6the whole weekendat this time tomorrowon Saturday morning will be + інфінітив з -ing закінченням I will be eating.He will be eating.They will be sitting.She will be sitting. I will not be eating.He will not be eating.They won’t be sitting.She won’t be sitting.(will not – won’t) Will I be eating?Will he be eating?Will they be sitting?Will she be sitting?

Для побудови речення в майбутньому (тривалому) часі використовують дієслово will be, якщо дія буде тривати протягом певного часу в майбутньому.

Доконані часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Present Perfect(теперішній доконаний)

evertodaysinceneverup to nowthis weekalreadyjust have/has + правильне дієслово з закінченням -ed + неправильне дієслово (3-тя колонка) I have finished.He has finished.They have begun.She has begun. I have not finished.He has not finished.They haven’t begun.She hasn’t begun.(have not -haven’t has not – hasn’t) Have I finished?Has he finished?Have they begun?Has she begun?

Для побудови речення в теперішньому (доконаному) часі використовують дієслова have або has, якщо дія відбулась до моменту мовлення та результат дії видно й досі.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Past Perfect(минулий доконаний)

beforeneverby 4 o’clockafteralreadyby December had + правильне дієслово з закінченням -ed + неправильне дієслово (3-тя колонка) I had finished.He had finished.They had begun.She had begun. I had not finished.He had not finished.They hadn’t begun.She hadn’t begun.(had not – hadn’t) Had I finished?Had he finished?Had they begun?Had she begun?

Для побудови речення в минулому (доконаному) часі використовують дієслова had, якщо дія відбулась до якогось конкретного моменту в минулому.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Future Perfect(майбутній доконаний)

by the timebefore will have + правильне дієслово з закінченням -ed + неправильне дієслово (3 колонка) I will have finished.He will have finished.They will have begun.She will have begun. I will not have finished.He will not have finished.They won’t have begun.She won’t have begun.(have not – haven’t has not – hasn’t) Have I finished?Has he finished?Have they begun?Has she begun?

Для побудови речення в майбутньому (доконаному) часі використовують дієслова will have, якщо дія завершилась до конкретного моменту чи до настання наступної дії в майбутньому.

Доконані тривалі часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Present Perfect Continuous(теперішній доконаний тривалий)

the whole dayfor four hourshow longfor a long timefor one month have/has been + інфінітив з -ing закінченням I have been watching TV.He has been watching TV.They have been speaking.She has been speaking. I have not been watching TV.He has not been watching TV.They haven’t been speaking.She hasn’t been speaking.(have not – haven’thas not – hasn’t) Have I been watching TV?Has he been watching TV?Have they been speaking?Has she been speaking?

В теперішньому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслів has been та have been, якщо тривала дія відбувалась певний проміжок часу до моменту розмови.

ЧасКлючові словаФормаПриклад(позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Past Perfect Continuous(минулий доконаний тривалий)

the whole dayfor four hourshow longfor a long timefor one month had been + інфінітив з -ing закінченням I had been watching TV.He had been watching TV.They had been speaking.She had been speaking. I had not been watching TV.He had not been watching TV.They hadn’t been speaking.She hadn’t been speaking.(had not – hadn’t) Had I been watching TV?Had he been watching TV?Had they been speaking?Had she been speaking?

В минулому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслова had been, якщо якась певна дія розпочалась в минулому в певний момент і триває досі або закінчилась перед початком розмови.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)Future Perfect Continuous(майбутній доконанийтривалий)

the whole dayfor two yearshow longfor a long time will have been + інфінітив з -ing закінченням I will have been watching TV.He will have been watching TV.They will have been speaking.She will have been speaking. I will not have been watching TV.He will not have been watching TV.They won’t have been speaking.She won’t have been speaking.(will not – won’t) Will I have been watching TV?Will he have been watching TV?Will they have been speaking?Will she have been speaking?

В майбутньому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслова will have been, якщо якась певна подія розпочалась значно раніше конкретного моменту майбутньому і буде продовжуватись до певного часу.

Майбутній час в минулому

Утворення форм Future in the PastСтверджувальна формаПитальна формаЗаперечна форма
Future Indefinite (Simple) in the Past(майбутній простий часз точки зору минулого) Головне речення в Past Simple + іменник + would + дієсловоThey said they would go to the cinema. – Вони сказали, що вони підуть в кіно. Would + іменник + дієсловоWould they go to the restaurant? – Чи підуть вони до ресторану? Головне речення в PS + іменник + would not + дієсловоNatali said she would not go to Lviv next week. – Наталі сказала, що не поїде у Львів наступного тижня.
Future Continuousin the Past(майбутній тривалий часз точки зору минулого) Іменник + would be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ingShe thought he would be working at that time. – Вона подумала, що він буде працювати в цей час. Would + іменник + be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ingWould he be working at that time? – Чи буде він працювати в цей час? Іменник + would not be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ingShe hoped he would not be working at that time. – Вона надіялась, що він не буде працювати в цей час.
Future Perfectin the Past(майбутній доконаний часз точки зору минулого) Іменник + would have + дієслово у 3 формі або з закінченням -edHe hoped that they would have reached home before it go dark. – Він надіявся, що вони дістануться додому перед тим, як стемніє. Would + іменник + have + дієслово у 3 формі або з закінченням -edWould they have finished their work by 12 o’clock? – Чи закінчать вони свою роботу до 12 години? Іменник + would not have+ дієслово у 3 формі або з закінченням -edI said hin that I would not have finished my work by Friday. – Я сказав, що не закінчу свою роботу до п’ятниці.
Future Perfect Continuousin the Past(майбутній тривалий доконанийчас з точки зору минулого) Головне речення в Past Simple + іменник + would have been + дієслово з закінченням -ingHe said that by 9PM he would have been working for five hours. – Він сказав, що до 9 години вечора буде працювати вже 5 годин. Would + іменник + have been + дієслово з закінченням -ingWould he have been working by 9PM for 5 hours? – Чи буде він працювати до 9 години вечора вже 5 годин? Головне речення в PS + іменник + would not have been + дієслово з закінченням -ingHe thought that he would not have been working for five hours by 9PM. – Він подумав, що не буде працювати 5 годин до 9 години вечора.
Читайте также:  Слово не воробей, или трудности устного перевода

Ці чотири часові форми утворюються аналогічно існуючим формам Future з заміною will на would. Але на відміну від форм Future, служать для вираження дій, які являються майбутнім не по відношенню до моменту часу, а по відношенню до моменту який минув. Тобто для вираження майбутньої дії, про яку йшла мова в минулому.

Детальнішу інформацію про усі англійські часи дивіться за відповідними посиланнями.

Часи в Англійській мові

У будь-якій мові світу існують свої часи. Теперішній, минулий і майбутній час показують, коли відбувалась будь яка дія чи подія. Проблема в тому, що в різних мовах різні часи. Особливо часи англійської мови відрізняються від часів української мови. У зв’язку з цим, часи англійської мови викликають у студентів і тих, хто вивчає англійську мову самостійно великі труднощі.

Нижче, Ви знайдете таблицю з коротким описом часів англійської мови і прикладами по кожному з них. Дана таблиця допоможе Вам швидше і легше запам’ятати часи англійської мови.

Для того щоб не плутатися в способах утворення кожного часу і випадках його вживання, вивчіть таблицю даного уроку. Вона складена відповідно до груп часів:

 • Indefinite (Simple);
 • Continuous;
 • Perfect;
 • Perfect Continuous.

За допомогою цієї таблички, Вам буде набагато простіше запам’ятати всі часи в англійській мові. Щоб розглянути конкретний час більш детальніше, натисніть на нього в таблиці і ви перейдете на іншу сторінку. На якій ви знайдете приклади з різними реченнями та допоміжні слова, що необхідно вживати для утворення часу.

Past Present Future Future in the Past
Простий час(Simple)Приклад Past Simple:They were marriedВони були одружені. Present Simple:I go to the gym everyday.Я ходжу в спортзал кожен день. Future Simple:I will send mу report tomorrow.Я відправлю свій звіт завтра. Future in the Past Simple:We wondered if the train would arrive in time.Ми подумали, чи приїде поїзд вчасно.
Тривалий час(Continuous)Приклад Past ContinuousWhen you called I was sleeping.Коли ти дзвонив, я спав. Present ContinuousShe is writing the report.Вона пише звіт. Future ContinuousI will be lying at the beach.Завтра в цей час я буду лежати на пляжі. Future in the Past ContinuousI was dreaming how I should be sipping the cocktail on my vacation.Я мріяв, як я буду пити коктейль у відпустці.
Доконаний час(Perfect)Приклад Past PerfectI studied English for 5 years before I moved to America.Я вивчав англійську 5 років, до того як переїхав до Америки. Present PerfectI have just finished talk to him.Я тільки що закінчив розмовляти з ним. Future PerfectNext year we will have been married for 30 years.У наступному році ми будемо одружені вже 30 років. Future in the Past PerfectShe told us she would have been working in this company for 10 years next June.Вона сказала нам, що в наступному червні буде 10 років, як вона працює в цій компанії.
Доконаний тривалий час(Perfect Contionious)Приклад Past Perfect ContinuousI didn’t know that she had been having a hard time in life.Я не знав, що у неї важкий час у житті. Present Perfect ContinuousI have been writing this letter for 20 minutes.Я писав цей лист 20 хвилин. Future Perfect ContinuousNext month we will have been living together for 1 year.В наступному місяці виповниться 1 рік, як ми живемо разом. Future in the Past Perfect ContinuousWe hoped we should have done our project by Friday.Ми сподівалися, що закінчимо проект до п’ятниці.

Всі часи англійської мови в таблиці

Як ви вважаєте, що найскладніше у вивченні англійської мови? Можливо, нескінченні форми дієслів, артиклі, які то потрібно вживати, то не потрібно, формування складних речень і т.п. Це все квіточки, а ось формули часів англійської мови … Якщо не подружилися з ними ще в школі, погано справа. Адже вони — це базис, основа англійської граматики.

Всі часи англійської мови

Скільки часу в англійській мові?

Запам'ятовування всіх 12 часів англійської мови ускладнюється, але не є неможливим. Нижче наведено таблицю з прикладами для кожного виду часу.

Давайте разом пригадаємо, в яких випадках ми використовуємо всі часи в англійській мові.

Теперішній час в англійській мові

Present Indefinite (Simple)

Справжнє невизначений час описує регулярні, періодичні дії, а також факти, звички і речі, які зазвичай є правдою.

 • I go to the gym everyday. — Я ходжу в спортзал кожен день.
 • She takes the bus to the office. — Зазвичай вона їздить в офіс на автобусі.
 • The Earth goes round the Sun. — Земля обертається навколо Сонця.

Характерні слова, використовувані з цим часом: always (завжди), usually (зазвичай), sometimes (іноді), seldom (рідко), never (ніколи), every day (кожен день), every week (щотижня), every year ( щороку).

 • I always drink coffee in the morning. — Я завжди вранці п'ю каву.
 • They play poker every Sunday. — Вони грають в покер щонеділі.
 • He usually has lunch in the café. — Зазвичай він обідає в кафе.

Present Continuous

Теперішній тривалий час використовується для опису:

 • що відбувається дії «в цей момент»: She is writing the report. — Вона пише звіт.
 • запланованого або підготовленого дії: I'm meeting my friends tonight. — Сьогодні ввечері я зустрічаюся зі своїми друзями.
 • тимчасової дії або ситуації: The weather forecast was good, but it's raining now. — Прогноз погоди був хороший, але зараз йде дощ.
 • зі словами always (завжди), forever (постійно), constantly (часто): She is always buying а cold tea and а croissant. — Вона завжди купує холодний чай і круасан.

PresentPerfect

Справжнє доконаний час потрібно використовувати тоді, коли хочете описати:

 • дію, яке почалося в минулому і продовжується в сьогоденні: I have lived in Kiev since 1988. — Я живу в Києві з 1988 року.
 • дію, яке відбувалося протягом якогось часу і ще не закінчилося: He has been at the football matches twice this week. — Він був на футбольних матчах вже двічі на цьому тижні.
 • дію, яка повторювалася в період між минулим і сьогоденням: They have visited England several times. — Вони відвідували Англію кілька разів.
 • дію, яке було завершено в недалекому минулому і на це вказує слово just: I have just finished talk to him. — Я тільки що закінчив розмовляти з ним.
 • дію, час якого не вимагає конкретизації: She has read all the poems of Edgar Allan Poe. — Вона прочитала всі вірші Едгара Аллана По.

Слова, характерні для Present Perfect: already (вже), ever (коли-небудь), never (ніколи), just (тільки що), not yet (ще немає).

PresentPerfectContinuous

Справжнє вчинене тривалий час відповідає:

 • діям, які почалися в минулому, тривали і ще не закінчилися: She has been waiting for your call since yesterday. — Вона чекає твого дзвінка з учорашнього дня.
 • діям, які почалися в минулому, тривали, але закінчилися безпосередньо перед розмовою: I have been writing this letter for 20 minutes. — Я писав цей лист 20 хвилин.
Читайте также:  Русская и британская еда на английском языке с переводом: слова и идиомы

Ну що ж, нині англійської мови, виявляється, не таке й складне.

Минулий час в англійській мові

PastIndefinite (Simple)

Простий минулий час описує:

 • дії, які почалися і закінчилися в минулому: His parents divorced in 1985. — Його батьки розлучилися в 1985 році.
 • стан в минулому: They were married. — Вони були одружені.
 • старі звички і повторювані дії в минулому + слова often (часто), sometimes (іноді), always (завжди): Their daughter often visited me. — Їхня донька часто відвідувала мене.
 • дій, які відбувалися в минулому одне за іншим: He fell, felt the strong pain and lost consciousness. — Він впав, відчув сильний біль і втратив свідомість.

Зверніть увагу на слова, які характеризують Past Simple: yesterday (вчора), last week (month, year) (минулого тижня, минулого місяця, в минулому році), in 1980 (в 1980 році і т.д.).

PastContinuous

Минуле тривалий час визначає:

 • дії, що триває протягом якогось часу в минулому: When you called I was sleeping. — Коли ти дзвонив, я спав.
 • два дії, які відбувалися в певний момент: When they came to the office, we were finishing the project. — Коли вони прийшли в офіс, ми закінчували проект.
 • два паралельних дії: The boy was playing, while his mother was cooking. — Хлопчик грався, поки його мама готувала.

PastPerfect

Минуле доконаний час описує:

 • дії, які до певного моменту в минулому вже завершилися: I studied English for 5 years before I moved to America. — Я вивчав англійську 5 років, до того як переїхав до Америки.
 • кілька послідовних дій в минулому, які вже завершилися: The dog had scratched the furniture, had torn the wallpapers and had eaten my lunch on the table. — Собака подряпала меблі, порвала шпалери і з'їла мій обід на столі.

PastPerfectContinuous

Досконале тривалий час ми використовуємо при визначенні таких дій:

 • почалися в минулому, що тривають деякий час і закінчилися безпосередньо перед певним моментом: We had been working hard and managed to finish the project in time. — Ми наполегливо працювали і змогли завершити проект вчасно.
 • почалися в минулому, що тривають деякий час і не завершених: I did not know that she had been having a hard time in life. — Я не знав, що у неї важкий час у житті.

Прийшов час поговорити про майбутнє 🙂

Майбутній час в англійській мові

FutureIndefinite (Simple)

Просте майбутній час описує те, що станеться в майбутньому. Просто і логічно, правда ?!

 • Nick will be at the lesson tomorrow. — Завтра Нік прийде на урок.
 • I will send me report tomorrow. — Я відправлю свій звіт завтра.

FutureContinuous

Майбутнє тривалий час описує дії, які будуть длітьс в якийсь момент майбутнього:

 • Tomorrow this time I will be lying at the beach. — Завтра в цей час я буду лежати на пляжі.
 • Do not call me in the evening, I will be in the theatre. — Не дзвони мені ввечері, я буду в театрі.

FuturePerfect

Майбутнє досконале час описує дії, яке, швидше за все, закінчиться в майбутньому і буде передувати іншому дії: Next year we will have been married for 30 years. — У наступному році ми будемо одружені вже 30 років.

FuturePerfectContinuous

Майбутнє досконале тривалий час описує дії, які почалися і тривали якийсь час до певного моменту в майбутньому: Next month we will have been living together for 1 year. — В наступному місяці виповниться 1 рік, як ми живемо разом.

Ось ми і згадали основні часові форми в англійській мові. Але є ще одна, про яку не варто забувати. Це форма майбутнього в минулому часі. А іноземці ще з нашого Старого Нового року сміються 🙂

Насправді, Future in the Past має не складні варіанти вживання і форми. Переконайтеся самі!

Future in the Past (майбутнє в минулому часі)

Future in the Past Indefinite (Simple)

Просте майбутнє в минулому час описує дії або стану в майбутньому, посилаючись на якийсь момент в минулому: We wondered if the train would arrive in time. — Ми подумали, чи приїде поїзд під час.

Future in the Past Continuous

Тривале майбутнє в минулому час характерно для опису дію в майбутньому, яке буде тривати якийсь час, але при цьому воно сприймається і минулого: I was dreaming how I should be sipping the cocktail on my vacation. — Я мріяв, як я буду пити коктейль у відпустці.

FutureinthePastPerfect

Future in the Past Perfect Continuous

Рідко використовується час позначає дії, які будуть закінчені в майбутньому, але вони сприймаються з минулого: We hoped we should have done our project by Friday. — Ми сподівалися, що закінчимо проект до п'ятниці.

От і все. З описами закінчили. Переходимо до наочних прикладів складання пропозицій в різних часових формах.

Таблиця часів англійської мови

Схожі статті

Таблиці: зведена таблиця часів

До вашої уваги зведена таблиця часів у дійсному та пасивному стані.

Active voice (Дійсний стан)

Indefinite (Simple)
Present Утворення Infinitive (без to)+ III особа однини закінчення s;to be = am, are, is
Вживання My friend reads English well.
Past Утворення Правильні дієслова: Infinitive (без to) + ed.Неправильні дієслова: дивіться таблицю неправильних дієслів.
Вживання I finished this work yesterday.He made his report last week.
Future Утворення will + Infinitive (без to),іноді для першої особи – shall + Infinitive (без to),
Вживання I’ll go to Chernivtsi next year.My friend will return in 3 days.
Continuous (Progressive)
Present Утворення am / is / are + Present Participle
Вживання He is reading a book mow.He is studying English at present.He is constantly forgetting things.
Past Утворення were / was + Present Participle
Вживання I was reading this book at 6 o’clock yesterday.We were listening to the report from 6 till 8.I was writing a letter when my friend came.While I was speaking to our teacher, Katia was waiting for me.
Future Утворення (shall) will + be +Present Participle
Вживання I’ll be reading at 6 o’clock tomorrow.Your son will be playing chess when you come.I’ll be listening to the report from 6 till 8.While I am speaking to our teacher Katia will be waiting for me.
Perfect
Present Утворення have / has + Past Participle
Вживання He has come.I have already seen a new film (just, never, ever, yet).This month we have studied much.I have known him for 9 years.He has lived here since 1946.
Past Утворення had + Past Participle
Вживання Our group had finished its work by 8 o’clock.When I came to my friend he had already gone to the institute.
Future Утворення (shall) will + have + Past Participle
Вживання I’ll have written my report by 8 o’clock.He will have finished his work when you come.
Perfect Continuous (Progressive)
Present Утворення have / has + been + Present Participle
Вживання I have been waiting for you since 11 o’clock
Past Утворення had been + Present Participle
Вживання He had been speaking for 15 minutes when we came.
Future Утворення (shall) will + have been + Present Participle
Вживання By 9 o’clock I shall have been working at .postlight.com»>

Англійські часи. Часи в англійській мові (Verb Tenses)

Вправи по темі:
Граматичний тест середнього рівня «часи дієслів»

Часто часи в англійській мові представляють труднощі для тих, хто вивчає англійську. Пояснюється це тим, що система часів в англійській мові несхожа на ту, яка використовується в українській мові, хоча деякі паралелі провести можна. Однак у системи англійських часів є незаперечна перевага – вона має строгу упорядкованість, логічність, і підкоряється законам граматики.

Читайте также:  Кто они и откуда — эти англичане?

Англійські часи. Коротка характеристика

Всього в англійській мові існує 12 часів, які діляться на чотири групи:

simple або indefinite (група простих часів);

continuous або progressive (група тривалих або продовжених часів);

perfect (група доконаних часів);

perfect continuous або perfect progressive (група доконаних тривалих часів).

В англійській мові так само, як і в українській мові, дія, виражена дієсловом, може відбуватися у минулому, теперішньому чи майбутньому. Відповідно, кожна з названих вище груп часів може бути виражена в минулому часі (past tense), теперішньому часі (present tense), або майбутньому часі (future tense).

Кожна група часів в англійській мові виражає різні ситуації.

Прості часи описують факт походження дії, безвідносно протяжності цієї дії. Також вони використовуються для опису дій, які відбуваються з деякою регулярністю.

Тривалі часи, як випливає з назви, описують те, що відбувається протягом якогось проміжку часу, як правило, заданого тим моментом, про який йде мова. Також дієслова цієї групи часів завжди будуються з використанням дієслова be, і до них завжди додається закінчення «-ing».

Доконані часи описують дії, які вже завершилися до якогось моменту часу. Дієслова в даній групі часів завжди використовуються з допоміжним дієсловом have, і вони завжди стоять у формі дієприкметника минулого часу.

Доконані тривалі часи, як видно з назви, визначають в собі ознаки часів доконаної і тривалої групи, вони описують дії, які тривали впродовж певного періоду часу. Дієслова цієї групи використовують два допоміжних дієслова – have і been, і мають закінчення «-ing«.

Запам'ятавши нескладні правила, наведені вище, вибирати між цими групами часів буде набагато простіше.

Таблиця англійських часів з прикладами

Для ще більшого спрощення розуміння системи англійських часів, нижче приводиться таблиця, де відображені головні випадки використання тих чи інших часів.

Past (минулий час) Present (теперішній час) Future (майбутній час)
Simple / Indefinite Факт походження дії в минулому. Дія, яка відбувається з деякою регулярністю. Дія, яка має відбутися в майбутньому.
cooked cook / cooks shall / will cook
He cooked yesterday.
Він готував вчора.
He cooks dinner every Friday.
Він готує вечерю кожну п'ятницю.
He will cook tomorrow.
Він буде готувати завтра.
Continuous / Progressive
be + дієслово + ing
Дія, що відбувається в певний момент у минулому (як правило, виражений іншим діянням у формі Past Simple). Дія, яка відбувається зараз. Дія, яка відбуватиметься через деякий час у майбутньому, зазначений момент.
was / were cooking am / is / are cooking shall / will be cooking
He was cooking when the phone rang.
Він готував, коли задзвонив телефон.
He is cooking now.
Він готує зараз.
He will be cooking when you come.
Він буде готувати, коли ти прийдеш.
Perfect
have + дієслово
Дія, яка завершилася до іншої дії в минулому, або до моменту в минулому. Дія, яка сталася в якийсь невказаний момент у минулому, і ефект якого, найчастіше, є сьогоденні. Дія, яка завершиться до іншої дії в майбутньому, або до моменту в майбутньому.
had cooked has / have cooked shall / will have cooked
He had cooked the dinner when the phone rang.
Він вже приготував вечерю, коли задзвонив телефон.
He has cooked many meals.
Він приготував багато страв.
He will have cooked dinner by the time you come.
Він вже приготує вечерю до того моменту, коли ти прийдеш.
Perfect Continuous / Perfect Progressive
have + been + дієслово + ing
Дія, яка відбувалася протягом періоду часу до іншої дії в минулому, або до моменту в минулому. Дія, яка почалася в минулому, і яке відбувається протягом деякого періоду часу, і продовжується сьогоденні. Дія, яка розпочнеться в майбутньому, і що буде відбуватися протягом деякого періоду часу до іншого дії в майбутньому, або моменту в майбутньому.
had been cooking has / have been cooking shall / will have been cooking
He had been cooking for a long time before he took lessons.
Він готував вже якийсь час, перш, ніж він пішов на курси з кулінарії.
He has been cooking for over an hour.
Він готує вже більше години.
He will have been cooking all day by the time she gets home.
Він буде готувати вже весь день до того моменту, як вона прийде додому.

Ознаки часів в англійській мові

певною мірою кожна група англійських часів може мати деякі ознаки, які підказують, допомагають зрозуміти, який час використовувати в тому чи іншому випадку. І хоча такі ознаки не дозволяють зі стовідсотковою достовірністю визначити, який час буде самим правильним у даному випадку, вони все ж спрощують задачу вибору.

Такі ознаки виражають період або на час, в якому відбувається дія.

Наприклад:
yesterday (вчора) вказує на simple past
every day (кожен день) вказує на simple present
tomorrow (завтра) вказує на simple future
while (в той час, як) вказує на past continuous
now (зараз) вказує на present continuous

В англійській мові багато таких слів-ознак, що виражають якийсь момент чи період часу, і багато з них вказують на те, що сталася дія в минулому, або тільки станеться в майбутньому, і вони можуть підказувати, час якої групи слід використовувати.

Якщо навчитися розпізнавати такі слова-ознаки, то це дуже допоможе при виборі часів. Однак слід враховувати, що деякі такі слова-ознаки можуть використовуватися у більш, ніж одній групі часів.

Нижче наводиться таблиця, що містить основні такі слова-ознаки, і показує, на який час вони вказують.

Past (минулий час) Present (теперішній час) Future (майбутній час)
Simple / Indefinite Simple Past Simple Present Simple Future
yesterday – вчора last year / month / etc – минулого року / місяці / і т. д.

one year / month ago – один рік / місяць назад

every morning / day / etc. – щоранку / щодня / і т. д. always – usually – звичайно frequently / often – часто

sometimes – іноді

tomorrow – завтра tonight – сьогодні ввечері next week / month / etc. – на наступному тижні / наступного місяця / і т. д. soon – скоро

in the future – в майбутньому

Continuous / Progressive Past Continuous Present Continuous Future Continuous
while – в той час, як
when – коли
now – right now – прямо зараз

this week / minute / etc. – на цьому тижні / у цю хвилину / і т. д.

when – коли after – після as soon as – як тільки

before –

Perfect Past Perfect Present Perfect Future Perfect
before – раніше already – by the time – до того часу until then / last week / etc. – до цього моменту / до минулого тижня / і т. д.

after – після

until now – до цього моменту since – з тих пір ever – коли-небудь never – ніколи many times / weeks / years / etc. – багато разів / багато тижнів / багато років / і т. д.

for three hours / minutes / etc. – протягом трьох годин / хвилин / і т. д.

by the time you go (somewhere) – до того часу, як ти підеш (куди-небудь) by the time you do (something) – до того часу, як ти зробиш (що-небудь)

already –

Perfect Continuous / Perfect Progressive Past Perfect Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous
before – раніше for one week / hour / etc. – протягом одного тижня / години / і т. д.

since – з тих пір

for the past year / month / etc. – протягом останнього року / місяця / і т. д. for the last 2 months / weeks / etc. – протягом останніх 2 місяців / тижнів / і т. д. up to now – до теперішнього часу

since – з тих пір

by the time – до того часу for ten days / weeks / etc. – протягом десяти днів / тижнів / і т. д.

by – до (якого-небудь моменту)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector