Есе з англійської мови — як писати есе англійською?

Збірник методичних рекомендацій «How to write an English essay?What about English letters? It is easy!»

Есе з англійської мови - як писати есе англійською?

   Управління освіти Соледарської міської ради

Міський методичний кабінет

Секція вчителів іноземних мов

Методичні рекомендації з написання листів та есе

How to write an English essay?

    What about English letters?

It is easy!

                                        2017 — 2018

Автор:

Кашеварова Олена Віталіївна, вчитель англійської мови Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради Донецької області

Анотація

Есе або лист з англійської мови – важлива складова багатьох екзаменів, іспитів, перевірок та контрольних робіт як у школі, так і в університеті. Тому треба вміти правильно писати есе ( лист), якщо ви хочете отримати отримати максимальну кількість балів за завдання.

У посібнику надаються різні види есе та листів, надається алгоритм їх написання, наведені приклади різноманітних кліше та стійких виразів

ЧАСИНА 1    How to write an English essay?

 Що являє собою есе англійською мовою? Це короткий твір з певною структурою, в якому ви міркуєте на певну тему і висловлюєте свою точку зору по заданій темі.

Структура есе з англійської мови універсальна для всіх іспитів. Письмова робота складається з наступних частин:

 1. Тема — назва есе, що відображає тему розповіді.
 2. Введення — 2-4 коротких пропозиції, які розкривають тему есе.
 3. Основна частина — 2-3 абзаци, що описують суть твору. У них вам потрібно максимально повно і грамотно розкрити тему, навести доводи і аргументувати їх.
 4. Висновок — 2-4 речення, що підводять підсумок написаному. У цій частині ви робите загальний висновок по темі ессе.

Кожен з абзаців в основній частині твору починається з вступної пропозиції (Topic Sentence), це «введення» до абзацу. Наступні пропозиції розвивають і підтверджують думку, висловлену в Topic Sentence.

Вид есе з англійської мови, яке вам потрібно написати, залежить від заданої теми і іноді вказується в завданні. Прийнято виділяти три основних види есе:

 1. За і проти. For and against essays
 2. Есе-думка. Opinion essays
 3. Пропозиція вирішення проблеми. Suggesting solutions to problem essays

1. За і проти. For and against essays

Назва говорить сама за себе: ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось явища. План есе англійською мовою наступний:

Вступ. У ньому ви підводите читача до теми обговорення.

Почніть з загального уявлення теми (In today's world … it is important) і пропозиції, що виражає її двоїстий характер (It can be regarded as … but not without its problems).

Поставте тему / проблему, обговоріть загалом про цю тему, ви можете:

-Задати питання або почати з пропозиції, посилайтеся на історію теми

-Ввести протилежні погляд

                         Useful Language

— Since the times immemorial … For centuries … people have been arguing / thinking about … struggling for … Today we still …

— People have always wanted …

— Some people believe that … while others claim that … Both sides have their reasons. Let’s consider them.

— As a general rule … It is popularly believed that … It is often suggested … People often claim that … A lot of people think that … Many people are in favour of … / are convinced that

 — We all know that…

 — Can you imagine … ? Isn't it amazing …? Have you ever thought of …? Isn't it strange…?

       — There are both advantages and disadvantages …Let's begin with …

— The problem / issue / phenomenon of … is / arrears to be / has always been …,

— People always say / have always thought / agreed / sais / believed …, It is a controversial / burning / hot question …,      -There is a dispute / discussion / no agreement …

Основна частина. Ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось дії або явища. При цьому не треба висловлювати свою точку зору, дотримуйтеся нейтралітету.

Наведіть аргументи «за» (In its favour) і потім аргументи «проти» (However, critics are quick to point out). Як показано в зразку, ви можете наводити аргументи «за» і «проти» в окремих абзацах. Намагайтеся, представляти їх симетрично (наприклад, соціальні, освітні та психологічні аспекти проблеми). Пам'ятайте, що есе такого типу вимагає збалансованої аргументації.

 • Пункти «за» і «проти», разом із вашим обгрунтуванням, з'являються у двох окремих пунктах

Введенняпунктів

— The main / most important / greatest advantage of … is that

— Another advantage/ disadvantage of … A further advantage/ disadvantage of …

 — One point of view in favour of/ against… The best/ worst thing about … is …

• Перерахування пунктів

— In the first place … First of all … To start with… To begin with…

 — Secondly … Thirdly … Finally … Last but not least

• Додати більше інформації до тієї ж теми

 — What is more … Furthermore … Moreover … Another advantageis …
 — In addition to this … Besides … Apart from this …

Зробити контраст

 — On the other hand … /however … /in spite of the fact that … /despite the fact that …

  — while… /nevertheless …/ even though … /although … it can be argued that 

Впровадити контрастні точки зору

— It is argued that … /People argue that … /Opponents of this view say …/ There are people who oppose … /Contrary to what most believe …

• Навести приклади

Фрази, які допоможуть написати потужне есе англійською

Послідовний виклад думок — це дуже гарне вміння, яке нам прищеплювали ще зі шкільних часів. Принцип перевернутої піраміди, тобто вгорі — головне, внизу — другорядне, корисний завжди. Це стосується як мотиваційного листа, так і звичайного щотижневого статусу за проектом.

Ті, хто вивчають англійську, знають основні фрази висловлювання своєї точки зору. Але якщо ви будете використовувати фрази з цього матеріалу, повірте, ви зазвучите зовсім не як студент!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійські казки, які має послухати кожен

Більш того, якщо ви збираєтеся складати міжнародний іспит, як, наприклад, IELTS чи TOEFL, щоб вступити за кордон або поїхати працювати, ви просто зобов’язані знати ці фрази. Ну що, поїхали запам’ятовувати?

Як висловити думку, в якій ви впевнені:

 • As far as I’m concerned | kənsəːnd | — наскільки я знаю, наскільки я можу судити

As far as I’m concerned, your men can search every bag in the subway. — Наскільки я знаю, ваші працівники можуть оглянути всі сумки в метро.

 • I’m absolutely convinced | kənvɪnst | that — я абсолютно переконаний, що

If I was not convinced that Washington embedded messages within it. — Якби я не був на сто відсотків упевнений, що Вашингтон передає секретне повідомлення.

 • It’s obvious | ɒbvɪəs | to me — очевидно

It is obvious that we are not investing enough. — Очевидно, що ми не досить інвестуємо в цю справу.

 • For all I know — наскільки я знаю;

For all I know, he could be in Paris right now. — Наскільки мені відомо, він зараз в Парижі.

 • I have no doubt | daʊt | — я не сумніваюся

I have no doubt that the two documents are complementary. — Я впевнена, що ці документи доповнюють один одного.

 • If you want my honest opinion | ɒnɪst əpɪnjən | — якщо ви дійсно хочете знати мою думку

Well, you’re here so you must want my honest opinion. — Ти тут, тому що хочеш почути мою думку.

 • I tend to think — я вважаю;
 • I reckon | rɛk (ə) n | — я вважаю;
 • As I see it — як я це бачу;

Як англійською сказати, що ви сумніваєтеся:

Якщо ви хочете допустити якусь думку, але при цьому дати собі простір для помилки, запам’ятовуйте наступні фрази:

 • I suppose | səpəʊz | that — я припускаю, що;

I suppose I thought they deserved some privacy. — Я припускаю, що я подумав, що їм потрібно особистий простір.

 • I must admit | ədmɪt | that — повинен визнати, що;

But I must admit she’s beautiful. — Повинна визнати, що вона прекрасна.

 • I’m fairly sure — я цілком впевнений;

I’m fairly sure that’s why he started this. — Я цілком впевнений, що це і стало причиною його дій.

 • At my best guess | ɡɛs | — мені здається

My best guess is that they need someone with scientific knowledge to help them bioengineer a new strain of species. — Мені здається, що їм потрібен хтось з науковими знаннями, щоб створити нові види.

Як англійською сказати про те, в чому ви впевнені та що підтверджено:

 • Apparently | əparəntli | — мабуть, ймовірно;

Apparently his sword was as mighty as his pen. — Мабуть, його меч був так само сильний, як і його перо.

 • It is thought that = It is considered | kənsɪdəd | — вважається що;
 • It is generally accepted that | dʒɛn (ə) rəli əksɛptɪd | — заведено вважати, що.

Як підкреслити суб’єктивну думку:

 • Personally, I prefer to think that — Я схильний думати, що;
 • As for me, I tend to assume | əsjuːm | that — Що стосується мене, я вважаю що;
 • That’s my view exactly — це саме моя думка;
 • In my humble opinion | hʌmb (ə) l əpɪnjən | — на мою скромну думку.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про 8 скоромовок, які відшліфують вашу дикцію до ідеалу.

Есе – це просто!

Одним з завдань більшості мовних екзаменів є написання есе. Есе  – це твір-роздум, який має довільну композицію і розкриває думку автора на ту чи іншу проблему соціального, культурного чи історичного характеру.

Найкраще готуватися до написання есе з англійської мови заздалегідь, і писати їх чим більше, тим краще. Таким чином, яка б тема Вам не попалася, ви зможете її розвинути на основі тих знань і досвіду, які отримали під час підготовки.

Існує 3 види есе з англійської мови:

 • For & Against Essays ( «За і Проти»).
 • Solutions to problems ( «Вирішення питань»).
 • Opinion Essays ( «Особиста думка»).

For & Against Essays

Есе «За і Проти» – в даному типі есе основним завданням стоїть розглянути дві існуючі точки зору. Важливо об’єктивно оцінити обидві позиції і висловити своє розуміння кожної зі сторін.

Структура:

1) Введення (тут важливо охарактеризувати тему, про яку йтиме мова, не висловлюючи свою власну думку).

2) Основна частина (тут важливо висловити аргументи «за» та «проти», навести приклади і докази). Рекомендую поділити основну частину на два абзаци: один – «за», та один «проти».

3) Висновок (в даному розділі ви підводите підсумки і додаєте все вище перелічене).

Важливо! Слова I think, I believe, In my opinion, etc. можна вживати тільки в разі, коли ви висловлюєте свою позицію. Зазвичай це краще робити у висновку, коли зазначаєте свою думку.

З прикладом написання For & Against Essay ознайомтеся тут: for_and_against_essay

Opinion Essays

«Особиста думка» – в даному типі есе важливо висловити свою позицію щодо тієї чи іншої проблеми. Важливо наводити приклади, аргументи на користь Вашої думки, а також висловлювати свою позицію досить прозоро.

Структура:

1) Введення (тут важливо вказати питання, яке розглядатиметься, а також Вашу позицію щодо нього).

2) Основна частина (важливо вказати думки, протилежні Вашій, пояснити, чому вони мають право на існування, а також навести аргументи на користь Вашої думки).

3) Висновок (в даному розділі Ви ще раз висловлюєте свою точку зору іншими словами).

З прикладом написання Opinion Essay ознайомтеся тут:  Opinion_essay

Solutions to problems

В есе «Вирішення питань» важливо поставити проблему, потім розглянути шляхи її вирішення.

Структура:

1) Введення (тут Ви заявляєте про проблему).

2) Основна частина (важливо показати можливі шляхи вирішення проблеми і її наслідки).

3) Висновок (в даному розділі Ви висловлюєте свою власну думку про вирішення проблеми).

З прикладом написання есе Solutions to problemsознайомтеся тут: An_essay_providing_solutions_to_problems

Поради з написання есе англійською

Не забувайте, що есе – це офіційний стиль висловлювання, тож скорочення (isn’t, aren’t, haven’t і т.д.) не допускаються. Лексична складова повинна відповідати офіційному стилю, тобто уникайте просторіч (таких слів як mate, buddy, thanks, folks, cool і т.д.).

Зазвичай есе складається з 4 абзаців: вступу, головної частини (2 абзаци) та висновку. Не переписуйте завдання у вступі, його краще перефразувати, використовуючи синоніми.

Дотримуйтеся структури. Не забувайте користуватися чорнеткою. Робіть собі позначки, окресліть план, накидайте список всіх аргументів перш, ніж почати писати. Важливо бути у всеозброєнні і бути готовим до будь-якої теми.

Есе може бути ідеальним за змістом, проте, якщо воно буде містити граматичні помилки, все пропало. Обов’язково не забудьте перевірити свою роботу після написання. Бажано зробити це двічі. Спочатку з самого початку до кінця, а потім у зворотному порядку прочитати всю роботу. Роботу варто читати в зворотному порядку для виявлення помилок в словах.

Читайте также:  Как развивать навыки аудирования (listening skills development)

Обов’язково дотримуйтеся стилю одного з трьох типів есе у всій роботі. В есе важливо дотримуватися конкретики, але не слід робити його занадто коротким.

Найчастіше есе складається з 180-320 слів, в залежності від мети написання. Не забувайте про Linking words and phrases for essays. Вони показують грамотність автора та допомагають надати зв’язності тексту.

Наводьте приклади, які підтвердять ту чи іншу думку.

Можемо зробити висновок, есе – не так страшно, як може здатися на перший погляд. Головне – підготовка. Навіть прочитавши всього лише цю статтю, Ви вже опануєте достатньою інформацією, щоб розуміти, як писати есе англійською. Справа за малим – практика

Як написати есе з англійської мови? План, структура і зразок есе

Дуже часто фінальним видом роботи при перевірцізнань англійської мови є написання есе. Багато учнів не люблять його, оскільки рівень їх володіння мовою недостатньо високий.

Причина криється в тому, що для написання зв'язного тексту потрібно добре володіти граматичною структурою англійського речення і мати багатий запас активної лексики.

Але насправді писати есе з англійської мови не так вже й складно, головне — зрозуміти, з чого почати.

Що таке есе?

Помилково вважати, що слово «есе» прийшло до насз англійської мови. Насправді воно має французьке коріння, а ось в англійську культуру це слово приніс Френсіс Бекон, всесвітньо відомий філософ і політичний діяч.

В Англії цей жанр став частиною журналістики іпридбав величезну популярність в 18-19 століттях. Есе — короткий прозовий текст, який виражає суб'єктивне ставлення людини до того, що відбувається. Зразок есе з англійської мови містить в собі вступ, основну частину, висновок.

ознаки

Будь жанр має в своїй структурі конкретнийзразок, есе з англійської мови не є винятком. Зразок написання формується на основі деяких ознак.

За допомогою них ви з легкістю зможете визначити, що перед вами — не що інше, як цей жанр літератури.

Знання ознак жанру також допоможе краще зрозуміти його структуру і визначитися, які складові частини обов'язково повинні бути присутніми в цьому виді твори. Давайте розглянемо елементи, які виділяють есе серед інших жанрів літератури:

 • Вузькоспрямованість. На відміну від інших жанрів літератури даний вид роботи не може висвітлювати кілька проблем. Навпаки, цей твір направлено на розкриття одного питання, але дуже глибоко.
 • Суб'єктивність. Даний жанр не має на меті показати, як ставляться до проблеми все, він покликаний показати думка однієї людини, розкрити ставлення не суспільства, а індивіда.
 • В есе оцінюється не інформація, яку подає нам автор, а його внутрішні якості, Здатність логічно мислити, світогляд і все те, що відрізняє його від інших людей.

Які види есе існують в англійській мові?

Загальна мета написання есе з англійської мови -висловити свої думки з приводу якого-небудь явища, процесу або об'єкта. Але висловлювати свою думку можна по-різному: знаходити позитивні і негативні сторони об'єктів, шукати за і проти. Тому в англійській мові існує кілька видів есе:

 1. Думка, або Opinion Essay — в ньому потрібно висловити свою думку з приводуконкретно заданого питання. Проблема в тому, що при написанні цього виду есе важливо вміти знаходити різні підходи до проблеми, дивитися на неї під різними кутами. У цьому есе можна строго відстоювати свою позицію.
 2. За і проти, або For and against essays. Вид есе, який змушує людину подивитисяна об'єкт з двох сторін. Немає нічого абсолютно ідеального або абсолютно порочного. Тому потрібно вміти знаходити як погані, так і хороші сторони в любо питанні. Потрібно дуже добре навчитися писати цей вид есе з англійської, ЄДІ передбачає написання саме його.
 3. Пропозиція шляхів вирішення проблеми, або Suggesting solutions to problem. Основними проблемами завжди виступають глобальні негативні явища в навколишньому середовищі і суспільстві. Подивившись комплексно на певне питання, учень повинен запропонувати рішення.

На скільки частин поділяється есе?

Ще зі школи ми знаємо, що зазвичай текст складаєтьсяз кілька частин: вступ, тіло тексту і висновки.

Есе має таку ж структуру, але на відміну від простого розповіді воно повинно мати більш стислу інформацію, при цьому вміщати в себе якомога більше фактів і суб'єктивних доказів.

Увесь зміст роботи — послідовна ланцюжок тверджень і доказів до них. Логічність — головне якість, яке допоможе дитині написати есе з англійської. ЄДІ перевіряє не тільки знання, а й уміння мислити.

вступ

Вступ — це важливий компонент в структуріоповіді. Саме в цій частині автор окреслює проблему, яку ставить перед собою, намагається донести до читача, як він ставиться до питання, порушеного в основній частині.

Також у вступі він формує список основних порушених питань і фактів. Вступ має бути якомога лаконічніше і містити ключові елементи проблеми. До того ж у екзаменатора при цьому в свідомості складається психологічний портрет випробуваного.

Твір-есе з англійської мови розкриває образ мислення людини.

Основна частина

Вона повинна містити всі ваші думки з приводузаданого питання. Головна частина тексту складається з ланцюжка «аргумент — доказ». Не можна говорити про якісь явищах чи об'єктах, якщо ви не можете їх довести.

Для того щоб правильно структурувати і логічно подати інформацію, обов'язково слід ділити текст на абзаци. Слід сказати, що при написанні аргументи в основній частині представлятимуть дві протилежності.

І тільки при правильному структуруванні тексту можна добре написати есе з англійської мови.

висновок

Висновок — то, які висновки були зроблені прирозгляді даного питання. Саме в цій частині потрібно підвести все підсумки своїх міркувань.

Напишіть загальні положення, які раніше були закріплені у вступі та пояснені в основній частині. Використовуйте слова-зв'язки, які допоможуть вказати на те, що це кінець есе, і ви підводите підсумок всьому написаному раніше.

Як бачите, структура есе з англійської мови повинна обов'язково враховуватися при написанні.

За яким планом писати?

Дотримуючись конкретного плану написання,учневі буде легше зосередитися і не нервувати. По суті, будь-який есе є текстом, сформованим за деякими логічними правилами.

Важливо вміти використовувати як дедуктивний (аналіз інформації від загального до конкретного), так і індуктивний (від часткового до загального) спосіб логічного міркування.

Якщо робота ґрунтується на логіці, то при написанні есе з англійської мови план — важлива частина підготовки. Нижче представлений алгоритм написання:

 • Добре обміркуйте питання, яке потрібно висвітлити в есе.
 • Визначте, як ви ставитеся до цього питання (з цього сформуйте вступ).
 • Виділіть факти, які як не можна краще визначають поставлену перед вами проблему.
 • Аргументуйте свої факти конкретними доказами
 • Виділіть на кожен факт і аргумент до нього окремий абзац, щоб структурувати текст.
 • Позначте всі найбільш істотні моменти есе в ув'язненні.

Поради

Для того щоб легко і якісно написати есе,ми підготували кілька рекомендацій. Дотримуючись їх, можна не тільки навчитися добре писати твори англійською мовою, а й зрозуміти, як поводитися з текстом:

 1. Теми есе з англійської мови дуже різноманітні, тому розвивайте свої знання методом читання книг та енциклопедій.
 2. Вчіться розуміти англійську граматику інамагайтеся запам'ятовувати якомога більше лексики. Неправильна структура пропозиції і низький словниковий запас видно відразу, і це говорить про те, що ви не знаєте мови.
 3. Завжди тримайте при собі чернетка, правда, потрібновміти використовувати його розумно. Не намагайтеся спочатку написати там все есе, а потім переписати в чистовик. Навпаки, накидайте в чернетці з есе з англійської план написання, найбільш важливі факти і аргументи до них.
 4. Не забувайте, що структура есе грає дуже важливу роль. Неструктурований текст виглядає негарно, а головне — збиває з думки і не дає розкласти інформацію по поличках.
 5. Стиль даного жанру є формальним, але якщо вам важко писати офіційною мовою, то можете вибрати напівформального, але ні в кому разі не використовуйте сленгові форми комунікації.
 6. Лаконічність — не завжди погана якість, в есе дуже важливо вміти вибирати головну інформацію і робити текст максимально інформативним і як можна менш громіздким.
 7. Завжди враховуйте, що потрібно не тільки написати текст, а й перевірити його. Прораховуйте оптимальну кількість часу, який знадобиться вам для твори, з урахуванням перечитування.
 8. Будь-який факт, який ви висвітлюєте, повинна бути аргументована і логічно обгрунтований.
 9. Вчіться правильно викладати свої думки. Ніколи не подавайте ті факти, про які ви нічого не знаєте або знаєте дуже мало. Будьте впевнені в коректності написаних вами слів.
 10. Вивчіть слова-зв'язки, які служать дляз'єднання частин тексту і плавного переходу по ним. Пам'ятайте, що в есе з англійської мови кліше — часте явище (We can not ignore the fact that …, One must admit that …, In addition to …, According to some experts).
 11. Будьте м'якими в своїх переконаннях. Оскільки есе показує суб'єктивне сприйняття запропонованої проблеми, ніколи не підкреслюйте свою повну правоту, адже у інших людей є своя думка з цього приводу, і воно може не збігатися з вашим. Також не чіпайте слизькі теми, серед яких політика, релігія і т. Д.

Вступні фрази: що це таке і як вони можуть допомогти

Есе з англійської мови містить в собістандартні слововживання, які допомагають автору сформулювати свою думку, підкреслити важливість висловлювання або об'єктивність в своїх оцінках. Вони називаються вступними фразами. З їх допомогою есе стає більш структурованим і живим. Для кожної частини висловлювання існує величезна кількість вступних фраз.

Наприклад, для вступу використовують фрази, які привертають увагу читача (Many people think … but others do not agree), в основній частині застосовують фрази-порівняння (From the other hand), в укладанні будуть актуальні фрази, які вказують на складання висновків (To sum up).

Обов'язково використовуйте вищенаведені варіанти, вони допомагають прозоро висловлювати думки.

Найбільш поширені помилки

Написання есе з англійської мови не обходиться без недоліків, і цей факт дуже важливо враховувати, адже хто попереджений, той озброєний.

Уважно вивчіть список найбільш частозустрічаються помилок, який буде представлений нижче, і зробіть для себе висновки: подивіться, які промахи з перерахованих ви не робите, а над якими потрібно працювати. Так ви зможете дізнатися свої слабкі місця і спробувати їх виправити. Найбільш поширеним помилками вважаються:

— Нудне початок оповідання. Дуже важливо вже з перших рядків зацікавити перевіряючого, показати, що він читає ваше есе не тому, що йому просто потрібно його оцінити, а тому, що він знайде корисну для себе інформацію.

— Чи не перевірена особисто вами робота. Тільки вичитавши повторно свій текст, ви зможетезнайти в ньому огріхи і відсутні елементи. Коли людина перечитує написане, він сприймає його цілісно. Не забувайте виділяти час на перевірку есе.

— Твір будується на необгрунтованих фактах. Краще зробити менше, але якісніше. Вибирайте тільки ті факти, які зможете грамотно обгрунтувати.

— Питання розкритий не повністю. Незважаючи на те що теми есе з англійської мовирізноманітні ( «Тварини в зоопарку. Як ви до цього ставитеся», «Клонування. За і проти», «Комп'ютерні ігри. За і проти), навчитеся повністю розкривати свою позицію.

— Ви намагаєтеся бути тим, ким не є. Завжди пишіть твори від чистого серця і говорите тільки те, що думаєте. Тільки тоді вас будуть сприймати як особистість.

Есе з англійської до ЄДІ. Де знайти приклади з перекладом?

 • Дійсно в іспиті ЄДІ з англійської мови есе є найбільш важким завданням — потрібно грамотно оформити свою думку, належним чином її аргументувати, навести приклади і ще укластися в 250 слів. Як все це дотримати, дивимося.

  1. Спочатку розберемо обсяг роботи, який повинен бути не менше 200 слів (не менше 198). Якщо Ви напишете есе з 180 слів — воно навіть не буде перевірятися! Але якщо Ви напишете 276 слів, тоді екзаменатор відлічить 250 слів, а далі перевіряти не буде і ви можете втратити висновок, що теж прикро.

  Наступним етапом розглянемо критерії оцінки есе:

  кращий результат-14 балів.

  Важливо розуміти, що есе — це нарис, вільний виклад якого-небудь події з вашим до нього ставленням, тому прочитавши текст, краще його відкласти і подумати над планом, який традиційно ділять на 5 абзаців:

  абзац 1 складається з трьох китів: висвітлення проблемисуть проблеми — мета Вашого есе — всього три пропозиції:

  1. Переказуємо, але не перефразовуємо, проблему, наприклад, замість звичайних Some people think, … Others think, … можна сказати
  1. суть проблеми це питання, на який потрібно відповісти What is better: … or …?, What should we do: … or …?
  2. мета може бути представлена ​​такими фразами:
  Читайте также:  Сколько раз слушать аудио на английском?

  Абзац 2. Ваша думка

  Починаємо так: In my opinion, … — На мою думку, …

  -From my point of view, … — З моєї точки зору, …

  -To my mind, … — На мій погляд, …

  -Personally, I think that … -Особисті я вважаю, що …

  -Im certain that … -Я впевнений, що …

  -As far as I am concerned, … Наскільки мені відомо, .. 2-3 аргументу, що підтверджують Вашу точку зору, цілком достатні. Перший аргумент добре почати з:

  Ці ж правила застосовуємо до другого аргументу.

  Абзац 3. протилежну думку, Так як протилежну думку вам доведеться оскаржити, підбирайте те, з чим ви знайомі, щоб знати як ви зможете це оскаржити, почніть так:

  Others believe that … Інші вважають, що …

  Some people argue that … Некоторые люди утверждают, что …

  However, some people think that … Тим не менш, деякі люди думають, що …

  Абзац 4. Ваші контраргументи

  I cant agree with this opinion because … Я не можу погодитися з цією думкою, тому що …

  Im afraid I cant agree with this idea because … Я боюся, що я не можу погодитися з цією ідеєю, тому що …

  Якщо дано раніше 2 аргументу, то і спростовувати треба обидва, але не просто спростувати, а звернути негативна якість в гідність.

  Абзац 5. висновок

  зі статті педагога

 • Логічність і послідовність написання есе англійською мовою нічим не відрізняється від написання рідною мовою.

  1. Введення: включає ідею, висловлену завданням, і обов'язково протилежну думку. Розвиваємо дискусію на тему. Заздалегідь можна завчити початкові фрази-кліше.
  2. Обов'язково висловлюємо свою особисту точку зору на дану тему з аргументацією — як мінімум два аргументи на її користь.
  3. Аналізуємо протилежні точки зору з аргументацією і поясненням логіки мислення опонентів.
  4. Логічний висновок.

  Дуже добре з аргументацією наведено приклад тут.

 • Я старший експерт того самого ЄДІ з англійської мови. І з року в рік народ в цьому есе одні й ті ж помилки робить. Причин тому кілька.

  1) Укладачі численних методичних посібників плутають формат ЄДІ і формат FCE і TOEFL — так, вони схожі, але відмінності є, прічм істотні.

  2) Для того, щоб успішно готувати дітей до цієї частини ЄДІ, на жаль, треба бути експертом ЄДІ. Справа в тому, що нам на курсах дають цілу купу додаткових критеріїв, на які ніхто ніколи б уваги не звернув. А при виставленні підсумкового балу вони враховуються.

  Ці quot; таємні знаніяquot; в собі тримати не хочу — я повинна поділитися ними зі світом. Ось і написала щось типу методички. Корисна виявилася — дітки від 16 до 20 балів (з 20) за письмову частину отримують. За особистим листом така ж є — ось тут.

 • Есе ielts як писати вступ — викладач англійської мови

  Ідеальне вступ до есе IELTS відповідаємо трьома критеріями. Воно повинно бути близьким до теми. логічним і лаконічним.

  Що значить вступ, близьке до теми?

  Це чіткий парафраз теми плюс коротка відповідь на ВСЕ частини завдання. В такому вступ відсутня будь-яка зайва інформація. Якщо в завданні запитують думку, то воно коротко згадується. Якщо в завданні запитують причини і рішення, то і ті, і інші згадуються у вступі.

  Вступ НЕ по темі буває занадто загальним або занадто конкретними. Наприклад, якщо в темі питається про британських пенсіонерів, не можна писати про європейців або українських. Якщо запитується про підлітків, не можна писати лише про школярів.

  Що значить логічне вступ?

  Це вступ, яке задає Вашу «позицію» (не плутати з думкою), яка буде простежуватися далі по всьому есе. Вступ має бути логічно пов'язаним з усіма іншими абзацами. Наприклад, якщо у вас есе про причини і рішеннях, а Ви згадуєте у вступі лише причини, то есе втрачає логіку.

  Що значить лаконічне вступ?

  Це коротке (2-3 речення) і зрозуміле вступ. Я рекомендую робити вступ стисненим, щоб у Вас залишилося більше місця на аргументацію і наведення прикладів в «тілі». Коли вступ занадто довге, часто у студентів не вистачає місця і часу повноцінно розвинути свої ідеї, через що вони виглядають занадто загальними, а то й не до кінця зрозумілими.

  Як писати вступ

  Перефразуйте перше речення (або два пропозиції) теми до самого завдання якомога ближче до теми.

  Коротко дайте відповідь на питання завдання.

  Це все, що потрібно зробити.

  Тепер проаналізуємо кілька прикладів вступу.

  The threat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy. The benefits of nuclear technology far outweigh the disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

  There is an ongoing debate in society about nuclear technology. In my opinion, it is dangerous and people in the world are not yet ready to use it. I believe that nuclear powers stations should be banned.

  Over the last century, the presence of nuclear arms has prevented many countries from starting a war. Furthermore, atomic technology has provided the world with inexpensive energy with zero carbon dioxide emission. Personally, I would argue that the merits of the technology outbalance the demerits.

  Over the last decades the humanity is using nuclear energy for military and peaceful purposes. It has both, benefits and drawbacks.

  Перше вступ не по темі. Завдання — не писати свою думку про атомних електростанціях, а зважити переваги, недоліки і вирішити що переважує.

  Друге вступ найближче до теми. Воно перефразовує тему і відповідає на питання завдання.

  Третє вступ близько до теми, але воно не дає відповіді, чого більше — переваг чи недоліків.

  Тепер перевірте, чи правильно Ви зрозуміли матеріал, пройшовши невеликий тест.

  Ліміт часу: 0

  Select the best introduction

  Task: In recent years, farming practices have changed to include methods such as factory farming and the use of technology to improve crops. Some people believe these developments are necessary, while others regard them as dangerous and advocate a return to more traditional farming methods. Discuss both points of view and give your own opinion.

  • Agriculture is experiencing rapid progress with genetic engineering and other modern technologies. Such practices have both, benefits and drawbacks.
  • Over the last years, agriculture has become a controversial issue. The proponents of modern technologies claim that new farming methods can save the humanity, whereas their opponents support the return to conventional farming due to potential risks.
  • Nowadays non-conventional agriculture technologies are being widely used. Although many individuals maintain that these are essential for humanity, their opponents point out potential haggards and insist on using conventional farming. Personally, I subscribe to the first viewpoint.

  Explanation:
  The third introduction is the best one. It paraphrases the task and mentions all its parts (two viewpoints plus opinion). The first introduction is off-topic. The second introduction is quite good, but it does not mention the author's opinion.

  Схожі статті

  Як правильно написати есе з англійської? Як скласти план есе?

  На всіляких конкурсах і іспитах з англійської мови практично завжди одним із завдань є написання есе, яке учасник повинен представити на суд оціночної комісії або журі.

  З цієї роботи можна максимально точно охарактеризувати учня, тому що вона показує не тільки рівень грамотності і свободи володіння іноземною мовою.

  Це творче завдання, а значить, в ньому є особисте сприйняття людини, його світогляд, погляд на ті чи інші речі, потенціал, знання. А ще, аби написати гарне, живе і цікаве есе, потрібно багатий словниковий запас.

  Можливо, саме тому багато учні приходять в панічний жах від необхідності писати за строго відведений час розповідь на задану або на вільну тему. Але якщо заздалегідь розібратися у всіх правилах написання подібних робіт, почитати приклади і потренуватися, то нічого складного в цьому немає.

  Відповідність стандарту

  Хоч саме слово «есе» і не має прямого відношення до англійської мови, його історичні корені йдуть у Францію, але це легке твір прозового жанру міцно зміцнила свої позиції і використовується в якості перевірки знань практично у всіх навчальних закладах. Зазвичай воно має вільний стиль викладу і невеликий обсяг. Багато учні цікавляться, як написати есе з англійської, тому що воно включено в завдання з ЄДІ.

  Існує певний стандарт, згідно з яким необхідно виконувати творчі завдання. Отже, есе з англійської пишеться за 40 хвилин, його обсяг становить від 200 до 250 слів. За відведений час учень повинен прочитати і зрозуміти завдання, скласти план твору і викласти на папері своє творіння.

  З 2012 року на іспит з іноземної мови виділяється трохи більше часу, до того ж надається приблизний план есе, що значно спрощує роботу учня.

  Важливо дотримуватися визначеного розміру твори – 200-250 слів, якщо воно буде менше, то робота отримає 0 балів, якщо більше – екзаменатор прочитає лише 250 слів, решта залишиться без уваги.

  Більше:

  Арабські країни. Палестина, Йорданія, Ірак

  Сучасний світ умовно поділяється на кілька частин, які характеризуються певними особливостями. Західна і східна, європейська арабська культури мають свою геополітичну «прив'язку». Сьогодні під терміном «арабські країни» маютьс…

  Температура плавлення олова

  Олово – один з перших металів, відомих людству з давніх часів. З цим металом з моменту відкриття його пов'язано розвиток людського суспільства.Олово поряд з сріблом, міддю, золотом, ртуттю, свинцем і залізом здобуло популярність вже в доісторич…

  Поняття ринку. Його структура і види

  Розвиток товарного виробництва стало передумовою для виникнення ринкових відносин. Так з'явилося поняття ринку. Цей об'єкт економічних відносин став стрімко розвиватися. Реалізуються не тільки продукти, які з'явилися в результаті праці. На ринку пред…

  Основні складові частини роботи

  Щоб результат роботи перевершив всі очікування і сподобався екзаменаторам, необхідно, перш за все, уважно прочитати завдання і зрозуміти його. Побіжне, неуважне прочитання тексту дуже часто приводить до незадовільних оцінок. Завдання в основному складається з елементів «за» і «проти» і являє собою не більше двох пропозицій.

  Якщо план есе з англійської мови вже зазначений, то можна відразу приступати до написання роботи, якщо ні, то доведеться попрацювати самостійно. Без нього писати твір проблематично, тому що він відмінно структурує думки, допомагає зосередитися. Пункт плану – це основа, ключова думка, яку потрібно розвинути і більш детально описати.

  Есе з англійської має складатися з трьох головних частин: вступу, основної частини і висновку.

  Введення

  Початок есе є дуже важливою частиною роботи. Тут важливо не «лити воду», а чітко і грамотно виділити головну думку твору, визначити основну тему, яка більш детально буде розкрита в основній частині.

  Введення в основному складається з двох, максимум трьох розгорнутих пропозицій, які є плавним переходом до розгляду головного питання. Великим плюсом буде наявність у ньому цитати англійською мовою, якийсь прислів'я або думки відомого людини.

  Вона повинна бути лаконічною, короткою і повністю відповідати розглянутої теми.

  Теми для есе з англійської в основному мають на увазі розгляд одного питання з різних точок зору, висловлювання всіх «за» і «проти». Читач повинен розглянути обидві позиції і аргументи до них. Не варто в есе використовувати незрозумілих, книжкових фраз, які роблять текст занадто нудним і нецікавим.

  Незалежно від теми потрібно писати грамотним, але простою і живою англійською мовою. Це головна частина есе, тому в ній потрібно повністю розкрити дане питання, висловити точку зору, дати їй спростування або довести її правдивість. У будь-якому випадку слід навести приклади.

  Оскільки твір є творчим завданням, то в ньому повинні бути висловлені власні думки і ставлення до проблеми.

  Висновок

  Заключна частина есе з англійської мови – це підведення підсумків, завершення міркувань, остаточні висновки.

  Вона складається з трьох або чотирьох речень, у яких автор не тільки узагальнює всю інформацію, але і висловлює особисту думку з цього питання. Фінальна частина повинна мати логічний кінець, а не обриватися на півслові.

  Вступ, основна частина і висновок повинні плавно переходити від однієї частини до іншої й бути пов'язані.

  Як зробити есе з англійської цікавим і живим?

  Есе – це не науковий трактат, а легке прозовий твір. Автор у ньому висловлює свою думку, особисті погляди на якісь проблеми, тому така робота повинна бути написана живою мовою і бути цікавою читачам. Введення необхідно для того, щоб зацікавити, зазвичай воно містить ключову думку та цитати,які плавно підводять до основної частини есе.

  Далі слід навести конкретні приклади, що підтверджують висловлену точку зору. Щоб оживити текст, слід якомога більше використовувати прикметників, прислівників, дієслів підбирати синоніми. Помилки потрібно звести нанівець, написання есе англійською мовою – це серйозна перевірка грамотності і словникового запасу.

  Читайте также:  Грамматика английского языка для детей | правила английского для школьников и детей

  Щоб зробити перехід з однієї частини в іншу плавним, слід використовувати спеціальну лексику.

  Певні фрази можна використовувати в есе, вони допоможуть зв'язати між собою частини твору, показати протиставлення і ефектно закінчити роботу. Текст буде більш легко читатися, якщо до нього включити:

  — one of the major factors in … is… (одним з основних факторів є);

  — generally speaking, … (взагалі кажучи);

  — furthermore (до того ж, крім того);

  — as well as,… (так як).

  Для протиставлення двох думок або характеристик слід використовувати такі словосполучення:

  — on the other hand (з іншого боку);

  — on the contrary (навпаки);

  — but (але);

  — yet (вже, поки);

  — проте (однак).

  Виразити підсумок чого-небудь або причину допоможе наступна лексика:

  — so (тому);

  — therefore (з цієї причини);

  — consequently (отже);

  — as a result (таким чином);

  — this results in (в результаті).

  Також не завадить наявність прислівників: lastly (нарешті), then (потім), after (після), next (потім).

  Головні помилки при написанні есе

  Дуже часто учні роблять одні і ті ж помилки при написанні есе з англійської мови.

  ЄДІ, конкурси, шкільні олімпіади – всі ці заходи вимагають чіткого виконання правил твори творчого оповідання, в якому автор у лаконічній формі викладає свою точку зору на конкретну проблему, розповідає про особисте ставлення до якогось питання.

  Головна проблема учнів полягає в невмінні чітко, стисло та грамотно викладати свої думки на папері. З метою збільшити обсяг тексту або просто від незнання поставленої теми автор починає «лити воду». Слід розуміти, що екзаменатор оцінює розмір не роботи, а її зміст. Тому такий підхід стане не перевагою, а вадою есе.

  Якщо твір задано додому, то слід попросити знайомих або родичів оцінити роботу, висловити особисту думку про неї. Також потрібно самостійно перечитати есе кілька разів, підкоригувати не зовсім вдалі моменти, виключити граматичні і смислові помилки.

  Як написати есе з англійської мови? План, структура і зразок есе — Блог Не Зупиняйси | Одногрупники

  Дуже часто фінальним видом роботи при перевірці знань англійської мови є написання есе. Багато учні не люблять його, оскільки рівень їх володіння мовою недостатньо високий.

  Причина криється в тому, що для написання зв'язного тексту потрібно добре володіти граматичною структурою англійського речення і мати багатий запас активної лексики.

  Але насправді писати есе з англійської мови не так вже й складно, головне — зрозуміти, з чого почати.

  Що таке есе?

  Помилково вважати, що слово «есе» прийшло до нас з англійської мови. Насправді воно має французькі корені, а ось в англійську культуру це слово приніс Френсіс Бекон, всесвітньо відомий філософ і політичний діяч.

  В Англії цей жанр став частиною журналістики і придбав величезну популярність у 18-19 століттях. Есе — короткий прозовий текст, який виражає суб'єктивне ставлення людини до подій. Зразок есе з англійської мови містить у собі вступ, основну частину, висновок.

  Ознаки

  Будь жанр має у своїй структурі конкретний зразок, есе з англійської мови не є винятком. Зразок написання формується на основі певних ознак.

  За допомогою них ви з легкістю зможете визначити, що перед вами — не що інше, як цей жанр літератури.

  Знання ознак жанру також допоможе краще зрозуміти його структуру і визначити, які складові частини обов'язково повинні бути присутнім у цьому виді виробництва. Давайте розглянемо елементи, які виділяють есе серед інших жанрів літератури:

  • Вузькоспрямованість. На відміну від інших жанрів літератури даний вид роботи не може висвітлювати кілька проблем. Навпаки, цей твір спрямований на розкриття одного питання, але дуже глибоко.
  • Суб'єктивність. Цей жанр не має на меті показати, як ставляться до проблеми все, він покликаний показати думка одного людини, розкрити відношення не суспільства, а індивіда.
  • Есе оцінюється не інформація, яку подає нам автор, а його внутрішні якості , здатність логічно мислити, світогляд і все те, що відрізняє його від інших людей.

  Які види есе існують в англійській мові?

  Загальна мета написання есе з англійської мови — висловити свої думки з приводу якого-небудь явища, процесу або об'єкта. Але висловлювати свою думку можна по-різному: знаходити позитивні і негативні сторони об'єктів, шукати за і проти. Тому в англійській мові існує кілька видів есе:

 • Думка, або Opinion Essay — у ньому потрібно висловити свою думку з приводу конкретно заданого питання. Проблема в тому, що при написанні цього виду есе важливо вміти знаходити різні підходи до проблеми, дивитися на неї під різними кутами. У цьому есе не можна строго відстоювати свою позицію.
 • За і проти, або For and against essays. Вид есе, який змушує людину подивитися на об'єкт з двох сторін. Немає нічого абсолютно ідеального або абсолютно порочного. Тому потрібно вміти знаходити як погані, так і хороші сторони в будь питанні. Потрібно дуже добре навчитися писати цей вид есе з англійської, ЄДІ передбачає написання саме його.
 • Пропозиція шляхів вирішення проблеми, або Suggesting solutions to problem. Основними проблемами завжди виступають глобальні негативні явища в навколишньому середовищі та суспільстві. Подивившись комплексно на певне запитання, учень повинен запропонувати рішення.
 • На скільки частин ділиться есе?

  Ще зі школи ми знаємо, що зазвичай текст складається з кількох частин: вступ, тіло тексту і висновки.

  Есе має таку ж структуру, але на відміну від простого оповідання воно повинно мати більш стислу інформацію, при цьому вміщати в собі якомога більше фактів і суб'єктивних доказів.

  Зміст роботи — послідовна ланцюжок тверджень і доказів до них. Логічність — головне якість, яке допоможе дитині написати есе з англійської. ЄДІ перевіряє не тільки знання, але і вміння мислити.

  Вступ

  Вступ — це важливий компонент у структурі оповідання. Саме в цій частині автор окреслює проблему, яку ставить перед собою, намагається донести до читача, як він ставиться до питання, порушеного в основній частині.

  Також у вступі він формує список основних порушених питань і фактів. Вступ має бути якомога лаконічнішим і містити ключові елементи проблеми. До того ж у екзаменатора при цьому в свідомості складається психологічний портрет випробуваного.

  Твір-есе з англійської мови розкриває спосіб мислення людини.

  Основна частина

  Вона повинна містити всі ваші думки з приводу заданого питання. Головна частина тексту складається з ланцюжка «аргумент — доказ». Не можна говорити про яких-небудь явищах чи об'єктах, якщо ви не можете їх довести.

  Для того щоб правильно структурувати та логічно подати інформацію, обов'язково слід ділити текст на абзаци. Слід сказати, що при написанні аргументи в основній частині будуть представляти дві протилежності.

  І тільки при правильному структуруванні тексту можна добре написати есе з англійської мови.

  Висновок

  Висновок — те, які висновки були зроблені при розгляді даного питання. Саме в цій частині потрібно підвести підсумки своїх міркувань.

  Напишіть загальні положення, які раніше були закріплені у вступі і пояснені в основній частині. Використовуйте слова-зв'язки, які допоможуть вказати на те, що це кінець есе, і ви підводите підсумок всьому написаному раніше.

  Як бачите, структура есе з англійської мови повинна обов'язково враховуватися при написанні.

  За яким планом писати?

  Дотримуючись конкретного плану написання, учневі буде легше зосередитися і не нервувати. По суті, будь-есе є текстом, сформованим за деякими логічним правилам.

  Важливо вміти використовувати як дедуктивний (аналіз інформації від загального до часткового), так і індуктивний (від часткового до загального) спосіб логічного міркування.

  Якщо робота грунтується на логіці, то при написанні есе з англійської мови план — важлива частина підготовки. Нижче представлений алгоритм написання:

  • Добре обміркуйте питання, яке потрібно висвітлити в есе.
  • Визначте, як ви ставитеся до цього питання (з цього сформуйте вступ).
  • Виділіть факти, які як не можна краще визначають поставлене перед вами проблему.
  • Аргументуйте свої факти конкретними аргументами
  • Перейдіть на кожен факт і аргумент до нього окремий абзац, щоб структурувати текст.
  • Позначте всі найбільш істотні моменти есе в ув'язненні.

  Поради

  Для того щоб легко і якісно написати есе, ми підготували кілька рекомендацій. Дотримуючись їх, можна не тільки навчитися добре писати твори на англійській мові, але і зрозуміти, як поводитися з текстом:

 • Теми есе з англійської мови дуже різноманітні, тому розвивайте свої знання методом читання книг та енциклопедій.
 • Вчіться розуміти англійську граматику і намагайтеся запам'ятовувати як можна більше лексики. Неправильна структура пропозиції і низький словниковий запас видно відразу, і це говорить про те, що ви не знаєте мови.
 • Завжди тримайте при собі чернетка, правда, потрібно вміти використовувати його розумно. Не намагайтеся спочатку написати там все есе, а потім переписати на чистовик. Навпаки, накидайте в чернетці з есе з англійської план написання, найбільш важливі факти і аргументи до них.
 • Не забувайте, що структура есе відіграє дуже важливу роль. Неструктурований текст виглядає непривабливо, а головне — збиває з думки і не дає розкласти інформацію по поличках.
 • Стиль даного жанру є формальним, але якщо вам важко писати на офіційному мовою, то можете вибрати полуформальний, але ні в якому разі не використовуйте сленгові форми комунікації.
 • Лаконічність — не завжди погане якість, в есе дуже важливо вміти вибирати головну інформацію і робити текст максимально інформативним і як можна менш громіздким.
 • Завжди враховуйте, що потрібно не тільки написати текст, але і перевірити його. Прораховуйте оптимальна кількість часу, який вам знадобиться для твору, з урахуванням перечитування.
 • Будь-який факт, який ви висвітлюєте, повинен бути аргументований і логічно обґрунтований.
 • Вчіться правильно викладати свої думки. Ніколи не подавайте ті факти, про які ви нічого не знаєте чи знаєте дуже мало. Будьте впевнені в правильності написаних вами слів.
 • Вивчіть слова-зв'язки, які служать для з'єднання частин тексту і плавного переходу з ним. Пам'ятайте, що в есе з англійської мови кліше — часте явище (We cannot ignore the fact that, One must admit that, In addition to, According to some experts).
 • Будьте м'якими в своїх переконаннях. Оскільки есе показує суб'єктивне сприйняття запропонованої проблеми, ніколи не підкреслюйте свою повну правоту, адже в інших людей є своя думка з цього приводу, і воно може не збігатися з вашим. Також не чіпайте слизькі теми, серед яких політика, релігія і т. д.
 • Вступні фрази: що це таке і як вони можуть допомогти

  Есе з англійської мови містить у собі стандартні слововживання, які допомагають автору сформулювати свою думку, підкреслити важливість вислови або об'єктивність у своїх оцінках. Вони називаються вступними фразами. З їх допомогою есе стає більш структурованим і живим. Для кожної частини висловлювання існує величезна кількість вступних фраз.

  Наприклад, для вступу використовують фрази, які привертають увагу читача (Many people think but others do not agree), в основній частині застосовують фрази-порівняння (From the other hand), у висновку будуть актуальні фрази, які вказують на складання висновків (To sum up).

  Обов'язково використовуйте вищенаведені варіанти, вони допомагають прозоро висловлювати думки.

  Найбільш поширені помилки

  Написання есе з англійської мови не обходиться без недоліків, і цей факт дуже важливо враховувати, адже хто попереджений, той озброєний.

  Уважно вивчіть список найбільш часто зустрічаються помилок, який буде представлений нижче, і зробіть для себе висновки: подивіться, які промахи з перерахованих ви не робите, а над якими треба працювати. Так ви зможете дізнатися свої слабкі місця і спробувати їх виправити. Найбільш поширеними помилками вважаються:

  — Нудне початок оповідання. Дуже важливо вже з перших рядків зацікавити перевіряючого, показати, що він читає ваше есе не тому, що йому просто потрібно його оцінити, а тому, що він знайде корисну для себе інформацію.

  — Не перевірена обличчясто вами робота. Тільки вичитавши повторно свій текст, ви зможете знайти в ньому огріхи і відсутні елементи. Коли людина перечитує написане, він сприймає його цілісно. Не забувайте виділяти час на перевірку есе.

  — Твір будується на необґрунтованих факти. Краще зробити менше, але якісніше. Вибирайте тільки ті факти, які зможете грамотно обгрунтувати.

  — Питання розкрито не повністю. Незважаючи на те що теми есе з англійської мови різноманітні («Тварини в зоопарку. Як ви до цього ставитесь», «Клонування. За і проти», «Комп'ютерні ігри. За і проти), навчитеся повністю розкривати свою позицію.

  — Ви намагаєтеся бути тим, ким не є. Завжди пишіть твори від чистого серця і говоріть тільки те, що думаєте. Тільки тоді вас будуть сприймати як обличчястість.

  Ссылка на основную публикацию
  Adblock
  detector